Capelle aan den IJssel

Martin Braal, riool- en waterbeheerder stelt zich voor…

Hallo, ik ben Martin Braal en ben in het dagelijks leven als riool-/waterbeheerder werkzaam bij de gemeente Capelle aan den IJssel. Samen met enkele andere collega’s ben ik betrokken bij het beheer en onderhoud van alle, in de openbare ruimte aanwezige, riolering, drainage en singelverbindingen.

Binnen het beheer- en actieplan voor het Schollebos ben ik projectleider voor het deelproject Flexibel waterpeil. In de natte (winter)periode vangen we regenwater op en houden dit vast waardoor het peil stijgt. Net als in een regenton. In de droge (zomer)periode verdampt het water en wordt het gebruikt door de bomen en struiken waardoor het peil zakt. Een flexibel waterpeil past goed bij de wens om in het Schollebos de waarde voor natuur te verbeteren en zorgt ervoor dat het park meer klimaatbestendig wordt. Samen met het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard onderzoeken we de mogelijkheden om het flexibel waterpeil mogelijk te maken. Onderzoek moet uitwijzen of bestaande bomen tegen de peilverschillen kunnen. Deskundigen op het gebied van bomenzorg worden hierbij betrokken.

Bij een flexibel waterpeil is een goede doorstroming noodzakelijk. Daarvoor moeten de singelverbindingen vergroot worden en op voldoende hoogte komen te liggen. Als dat gereed is willen we als laatste de bodem van de singels reinigen, ook wel baggeren genoemd. Natuurlijk in afstemming met de andere deelprojecten en in overleg met de stakeholders.

Rest ons nog geduld te hebben en te genieten van alle nieuwe ontwikkelingen van de waterkwaliteit en ecologie.