Capelle aan den IJssel

Onderhoud in het Schollebos is gestart

De onderhoudswerkzaamheden in het Schollebos zijn gestart. Arnoud van der Plas, beheerder groen bij de gemeente Capelle aan den IJssel en projectleider voor het deelproject aanpak bospercelen voor het beheer- en actieplan Schollebos, vertelt hier in een vraag antwoord gesprek meer over.

Arnoud: “Het afgelopen jaar hebben we het Schollebos een aantal keer moeten afsluiten bij storm en harde wind. Het is overigens nooit verstandig om bij storm in een bos te lopen.

Maar ook in het Schollebos gaat veiligheid voor alles: de gemeente heeft daarvoor ook de wettelijke zorgplicht. Om te zorgen voor een zo veilig mogelijke situatie voor de bezoekers starten we met het kappen en snoeien langs de paden in het stadsdeelpark. Dit betekent dat we hier zieke, dode en slecht groeiende bomen verwijderen. Ook worden dode of gevaarlijke takken uit gezonde bomen verwijderd. We werken hierin nauw samen met Stichting Natuurvrienden Capelle e.o. (SNC) en de Bomenstichting. Zij hebben hierin hun waardevolle kennis met ons gedeeld.”

Wat gaat de gemeente doen als het kappen en snoeien langs de paden klaar is?
Arnoud vertelt: “Als de onderhoudswerkzaamheden langs de paden klaar zijn, gaan we in een klein deel van het Schollebos beginnen met de renovatie van het bos. We gaan daar een aantal bomen en struiken kappen en of wegzagen. Dit doen we omdat er te veel bomen dicht op elkaar staan. Ook staan er te veel soorten bij elkaar. Dit zijn vooral essen, berken en esdoorns.”

Waarom is het zo erg dat bomen dicht bij elkaar staan?
Als bomen te dicht op elkaar staan, kunnen zij niet uitgroeien tot mooie, gezonde en volwassen bomen. De bomen nemen namelijk het licht van elkaar weg. Door een paar bomen weg te zagen, krijgen de bomen die overblijven meer licht en ruimte om uit te groeien tot sterke volwassen bomen.

Arnoud: “Als er maar een paar bomen van dezelfde soort dicht bij elkaar staan, is dit niet goed voor de biodiversiteit: meer verschillende soorten bomen en planten zorgen voor een grotere biodiversiteit. Daarnaast kunnen er daardoor meer verschillende soorten dieren in het Schollebos leven en herstelt het bos in het stadsdeelpark beter bij ziekten. Op dit moment hebben we in het Schollebos bijvoorbeeld last van de essentaksterfte. Dit is een landelijk probleem. Deze bomenziekte zorgt voor veel dode essen. In het Schollebos bestaat een groot deel van de bospercelen voor meer dan 50% uit essen. U kunt zich voorstellen hoe het bos eruit ziet als alle essen dood gaan. Om dit te voorkomen willen we graag een meer gemengde samenstelling van bomen en struiken.”

Dit betekent dat er niet alleen maar bomen weggaan, maar er ook nieuwe bomen terugkomen?
Arnoud legt uit: “Nadat wij alle zieke, dode en slecht groeiende bomen hebben weggehaald, plaatsen we nieuwe bomen en struiken terug. Het is de bedoeling om veel meer verschillende soorten struiken en bomen te planten. Het bos wordt hierdoor meer gevarieerd en ook aantrekkelijker voor mens en dier. Niet alleen voor ons als mens gaat het bos er aantrekkelijker en meer gevarieerd uitzien ook voor de dieren is er meer te eten, er komen meer bloemen en vruchten en zijn er meer en betere plekken om te schuilen of te wonen. Een gevarieerd bos is een aanwinst voor mens en dier! Bovendien worden er ook minder bomen ziek als het bos gevarieerder is.”

Wat gebeurt er met alle takken en stammen van de omgezaagde bomen?
De takken en stammen van de omgezaagde bomen laten wij in het bos achter op langwerpige stapels die wij ook wel “rillen” noemen. Hierdoor blijft het hout en de daarin opgeslagen CO2 en N2 (stikstof) opgeslagen in het bos. Verder voegt het hout veel meerwaarde toe voor flora, maar vooral fauna. Vogels kunnen zich verbergen in de takkenbossen of er nesten maken. Insecten leven in en van rottend hout en veel schimmels (ook mooie zwammen) leven in en op het hout. Waar het kan laten wij ook de stammen van bomen staan zodat deze gebruikt kunnen worden door vogels om nesten te bouwen en voor vleermuizen.“

Wat is het resultaat dat bezoekers aan het Schollebos zien van het snoeien en kappen?
Arnoud: “In het begin oogt het Schollebos iets kaler dan normaal. Van elke tien bomen verdwijnen er twee, maximaal drie. Dit is snel voorbij omdat de struiken en bomen die meer licht en ruimte krijgen gaan groeien. Ook worden er nieuwe struiken en bomen geplant.”

Wat merken bezoekers aan het Schollebos van de werkzaamheden?
Vanaf 1 februari 2021 worden er stukken van het bos of bepaalde paden afgesloten. Dit wordt aangegeven met borden en hekken. Tijdens het werk kunnen er takken of bomen omvallen. Wij vragen bezoekers aan het Schollebos er dan ook op te letten de afgesloten stukken van het bos of de paden niet te betreden. Let hierbij ook goed op uw kinderen en huisdieren. De werkzaamheden zijn 15 maart 2021 klaar.

Heeft u vragen over het werk, dan kunt u een e-mail sturen naar Schollebos@capelleaandenijssel.nl.
Mocht u graag uitleg op locatie willen, dan is dit ook mogelijk, afhankelijk van de op dat moment geldende corona maatregelen. Stuur u hiervoor ook een mail naar Schollebos@capelleaandenijssel.nl.

Foto 1 en 2: Wethouder Marc Wilson heeft op 3 februari samen met Arnoud van der Plas (beheerder groen gemeente Capelle aan den IJssel) en Anton Roeloffzen (bestuurslid Stichting Natuurvrienden Capelle e.o.) een bezoek aan de werkzaamheden gebracht.

Foto's: Jan Kok