Capelle aan den IJssel

Onderzoek naar planten en dieren

Tijdens werkzaamheden in het Schollebos wil de gemeente kwetsbare planten en dieren beschermen. In de plannen voor het Schollebos is de wens uitgesproken om verdergaande maatregelen te nemen dan gewoon onderhoud.

We zijn dan verplicht om in beeld te brengen welke beschermde soorten in het Schollebos aanwezig zijn. Het doel is om deze planten en dieren te beschermen en zo min mogelijk te verstoren tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.

Verkleinen gevolgen kwetsbare planten en dieren

Uit dit snelle onderzoek komen adviezen die ervoor zorgen dat de gevolgen voor de kwetsbare planten en dieren zo klein mogelijk blijven. Ook kunnen er adviezen uitkomen om op een ander moment in het jaar wat beter naar een specifieke soort te kijken.

In de Capelse gemeenschap is veel kennis over bijzondere planten en dieren. De ecoloog die het onderzoek uitvoert is in contact gebracht met Stichting Natuurvrienden Capelle aan den IJssel e.o. en de Bomenstichting.

Foto: door Nut en genoegen