Capelle aan den IJssel

Resultaten werkplaats Schollebos

De resultaten uit de werkplaatsen van 10 en 12 februari zijn besproken met de afdelingen Stadsbeheer, Stadsontwikkeling en Samenleving, het college van burgemeester en wethouders en de Jongerenraad.

Naast positieve reacties op de ideeën, hebben we ook goede aanvullingen gekregen.

Ideeën en voorstellen

De afdeling Stadsontwikkeling heeft vooral veel kennis ingebracht over de ideeën bij het ontwerp van het Schollebos. Ook zijn er inmiddels nieuwe voorstellen gedaan voor het ontwerp voor het Schollebos.

Vanuit de afdeling Samenleving wordt aangegeven dat het Schollebos een plek biedt waar mensen met een afstand tot de samenleving aan het werk kunnen, waar mensen kunnen sporten, ontmoeten en recreëren, ook als je minder te besteden hebt dan de gemiddelde Capellenaar.

Aandachtspunt

Het college en de raad geven aan dat er onderzocht moet worden of de kinderboerderij mogelijk kan worden verplaatst. Deze wens blijkt ook uit de enquêteresultaten.

De Jongerenraad is het eens met de ideeën vanuit de werkplaatsen en vindt dat de veiligheid in het stadsdeelpark ook wat hun betreft aandacht verdient. Daarnaast geven zij aan dat ook jongeren gebruikers zijn van het Schollebos en dit nog te weinig wordt genoemd. Een goed aanvullend aandachtspunt wat ons betreft!