Capelle aan den IJssel

Stand van zaken visie Schollebos

Op 2 juni heeft het college van Burgemeester & Wethouders (B&W) de visie besproken en besloten om de visie ter vaststelling naar de gemeenteraad te sturen.

Op 22 juni wordt de visie besproken in de raadscommissie Stadsontwikkeling en – beheer. In de raadscommissie wordt door de raadsleden en burgerraadsleden een mening over de visie gevormd. Als de meeste leden van de raadscommissie voor het voorstel zijn, adviseert de commissie de gemeenteraad om in te stemmen met het voorstel. Meer uitleg over het werk van de raadscommissie vindt u op de website van de gemeente Capelle aan den IJssel.

Als de gemeenteraad de visie heeft vastgesteld gaan we aan de slag met het opstellen van een beheer- en actieplan. Daarnaast gaan we onderzoeken of verplaatsing van de kinderboerderij mogelijk is.