Capelle aan den IJssel

Terugblik op de enquête Schollebos

We zijn erg blij met de vele reacties op de enquête. We hebben namelijk ruim 1300 reacties ontvangen. Een heel mooi resultaat! We willen iedereen dan ook hartelijk danken voor het invullen van de vragenlijst.

Resultaten

De resultaten uit de enquête komen overeen met de wensen en ideeën vanuit beide werkplaatsen. Daarnaast is ons opgevallen dat met name inwoners van 50 jaar en ouder de online vragenlijst hebben ingevuld en bewoners van de wijken Schollevaar, Schenkel en Middelwatering het hoogst vertegenwoordigd zijn.

De resultaten uit de enquête worden nu geanalyseerd en de resultaten verwachten we volgende week te kunnen delen.

De vragenlijst zou ook steekproefsgewijs huis aan huis worden afgenomen. Vanwege de coronacrisis, heeft dit niet helemaal plaats kunnen vinden.