Capelle aan den IJssel

Update deelproject: Flexibel waterpeil

Het flexibel waterpeil zorgt ervoor dat het Schollebos in warme perioden meer waterreserve heeft en bij hevige regenval meer water kan bergen en laten infiltreren. Om te bekijken wat het effect van een flexibel waterpeil is, willen we ook weten op welke hoogte bomen staan en de wandelpaden liggen.

Daarom is dit buiten gemeten. De eerste meetgegevens van de actuele hoogtes in het Schollebos zijn binnen. Er wordt nu bekeken of de geleverde informatie voldoende inzicht geeft. Als blijkt dat er meer inzicht nodig is dan worden er nog extra meetwerkzaamheden gedaan.

Overleg met Hoogheemraadschap
Het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard onderzoekt op dit moment de kwaliteit van het water dat het Schollebos ingelaten wordt.

Onlangs (week van 18 januari) heeft er een overleg plaatsgevonden tussen het Hoogheemraadschap en de gemeente Capelle aan den IJssel. Daarin zijn de onderzoeksresultaten van zowel het inlaatwater als de gemeten hoogten besproken. De gevolgen van het flexibele waterpeil hebben we één voor één doorgenomen. We verwachten dat de verschillende paden in het Schollebos tijdens een bepaalde periode onder water komen te staan en bomen mogelijk niet tegen langdurige hoge waterstand kunnen. Om hier zeker van te zijn vragen wij specialisten om ons hierover te adviseren.