Capelle aan den IJssel

Update deelproject: Paden en routes

Afgelopen periode zijn inventarisaties uitgevoerd om kenmerken van de paden en voorzieningen in het Schollebos in beeld te brengen. Sommige paden zijn onderdeel van het wandel- of fietsknooppuntennetwerk in Capelle aan den IJssel. Hiermee moet rekening gehouden worden bij het verder uitwerken van eventuele aanpassingen aan de paden.

Als een pad, dat onderdeel is van het knooppuntennetwerk, door het flexibel waterpeil voor een bepaalde periode onder water komt te staan, moet er een andere route beschikbaar zijn. Dit is niet alleen belangrijk voor fietsers maar ook voor bijvoorbeeld mensen met een kinderwagen of mensen in een scootmobiel. De komende periode wordt gekeken naar de gevolgen van het flexibel waterpeil en andere projecten en wat dit betekent voor de paden en routes in het Schollebos.