Capelle aan den IJssel

Werkzaamheden aan greppels in het Schollebos

In 2022 is een aantal ‘duikers’ vervangen in het Schollebos. Dit onderhoud is uitgevoerd op plaatsen waar de reparatie van de verharding nodig was. Op één locatie kwamen we helaas een leiding tegen, waardoor er wat vertraging is opgelopen. Het ontwerp sloot namelijk niet aan, door deze (onverwachte) leiding. Inmiddels is het ontwerp aangepast en zijn de werkzaamheden in volle gang.

Tot eind maart aan het werk

Tegelijkertijd worden de greppels opgeschoond. Deze greppels worden gebruikt voor de opslag van regenwater bij droge periodes. Heel duurzaam dus! Om deze functie te behouden, moeten ook de verbindingen onder de verschillende voet-, fiets- en ruiterpaden worden hersteld. Deze werkzaamheden zijn nu bezig en duren tot ongeveer 15 maart en wordt gedaan door aannemer GKB. Mocht u in de buurt komen van een greppel, dan moet u omlopen. Dit is aangegeven met borden.