Capelle aan den IJssel

Fascinatio kavel 1K-1

Fascinatio

De wijk Fascinatio is de jongste wijk van Capelle aan den IJssel en bestaat sinds 2001. Naam en de inrichting van de wijk zijn ontleend aan het boek Fascinatio, de wonderwind van Tom Manders jr. De wijk bestaat uit een woonwijk met daaromheen een ring van bedrijven en kantoren. Deze ring is door het uitbreken van de kredietcrisis nog niet af. De stagnerende kantorenmarkt en de toenemende vraag naar woonruimte maakt dat ook in deze buitenste ring woningbouw initiatieven mogelijk zijn.

Aankondiging verkoop appartementen

Op de volgende 2 websites vindt u meer informatie over de appartementen die te koop worden aangeboden. De verkoop is gestart in mei 2024. 

  • Eigendom kavel

Dit kavel is eigendom van De Waal Groep. CIG Vastgoed, een aan Bouwbedrijf De Waal gelieerde B.V. is eigenaar van een braakliggend terrein op de hoek van de Fascinatio Boulevard met de Rivium Boulevard (kavel 1K-1) dat samen met het tegenovergelegen kavel (2K-1) de poort vormt tot de wijk. Zij hebben het voornemen op de kavel een woningbouwplan te realiseren met 71 appartementen waarbij zich op de begane grond enkele woon-werkwoningen bevinden. Projectontwikkelaar Bouwbedrijf De Waal Utrecht BV heeft begin 2022 een aanvraag gedaan voor een omgevingsvergunning. 

Omgevingsvergunning

Op 17 juli 2023 is een aanvraag omgevingsvergunning tweede fase ingediend voor het bouwen van een appartementengebouw met 71 woningen en een erfafscheiding kavel 1K1 Fascinatio Boulevard. De (ruimtelijke) omgevingsvergunning eerste fase is op 6 juni 2023 verleend, samen met het hogere waarden besluit en deze vergunning is inmiddels onherroepelijk. Op 12 december 2023 heeft het college de concept omgevingsvergunning tweede fase vastgesteld. Inmiddels is de vergunning onherroepelijk.

Informatiebijeenkomst 15 september 2021

De projectontwikkelaar en de gemeente hebben een informatiebijeenkomst georganiseerd op 15 september 2021 van 19.30 - 21.00 uur. De gemeente was beschikbaar om vragen over het (gunnings)proces te beantwoorden. De presentaties en de antwoorden op de gestelde vragen kunt u onderaan deze pagina downloaden.

De projectontwikkelaar deed ook mee aan de informatiemarkt op 6 oktober 2021 om zijn plan met de eventuele inbreng uit de informatiebijeenkomst toe te lichten.

Downloads

Meer weten over dit project?

Nieuws

Er zijn geen nieuwsberichten