Capelle aan den IJssel

Beantwoording enquête parkeren studentenhuisvesting

Inwoners van Fascinatio hebben het bericht hieronder ontvangen, omdat zij hebben gereageerd op de enquête van 23 juni. De gemeente dankt degenen die de moeite namen om de enquête in te vullen.

De stand van zaken per 10 juli is als volgt:

39 Personen vinden dat conform de parkeernorm het aantal van 92 parkeerplaatsen moeten worden aangelegd.

26 Personen zijn het eens met het voorstel dat er eerst 63 parkeerplaatsen worden aangelegd en er meer worden als aangelegd als blijkt dat het nodig is.

In de tussentijd ontvingen wij van 45 personen een andere reactie, namelijk: ‘ik kan geen keuze maken’, met daaraan toegevoegd 11 vragen.

Op de website onder fascinatio kavel 2k-4 treft u een pdf met de antwoorden op de 4 vragen die zijn gesteld door de personen die de voorkeur voor 63 of 92 parkeerplaatsen hebben aangegeven. De vragen die zijn gesteld door de personen die geen keuze konden maken, hebben wij in behandeling en beantwoorden wij op een ander moment.

Na de vakantieperiode informeren wij u over de verdere aanpak van de parkeerplaatsen bij de studentenhuisvesting, waarbij wij uiteraard de uitkomsten van de enquête meenemen. Wij houden u op de hoogte.