Capelle bouwt aan de stad

Fascinatio kavel 2K1

Bloemenveld/tijdelijke groene invulling kavel 2K1

Capelle aan den IJssel
Capelle bouwt aan de stad

De wijk Fascinatio is de jongste wijk van Capelle aan den IJssel en bestaat sinds 2001. Naam en de inrichting van de wijk zijn ontleend aan het boek Fascinatio, de wonderwind van Tom Manders jr. De wijk bestaat uit een woonwijk met daaromheen een ring van bedrijven en kantoren. Deze ring is door het uitbreken van de kredietcrisis nog niet af. De stagnerende kantorenmarkt en de toenemende vraag naar woonruimte maakt dat ook in deze buitenste ring woningbouw initiatieven mogelijk zijn.

Tijdelijke groene invulling

De afgelopen jaren zijn veel kavels aan de buitenrand van Fascinatio bebouwd of in ontwikkeling. Ook op deze kavel zal over enkele jaren nieuwbouw gerealiseerd worden. Hoe dit er uit komt te zien weten we nu nog niet. Om deze kavel in de tussentijd wat mooier te maken is deze grond ingezaaid met een speciaal bloemenmengsel. Dit bloemenmengsel is kleurrijk en vormt een leefgebied voor allerlei soorten insecten. Maar het inzaaien van het bloemenmengsel is vooral bedoeld om van te genieten tijdens de bloei van april tot en met oktober.

Eens per jaar maaien

Voor de natuurlijke groei is het belangrijk dat slechts een keer per jaar wordt gemaaid, in februari of maart. Het veld wordt buiten de bloeitijd (november tot en met maart) in principe met rust gelaten. In deze maanden is het veld een schuilplek en overwinteringsplaats voor insecten.

Let op: Het is niet meer toegestaan uw hond hier uit te laten. In hondenpoep en -plas zit veel stikstof waardoor hier planten als brandnetels en bramen gaan groeien, deze soorten verdringen de bloemen.

Mengsel B1 bevat de volgende soorten

Hieronder de lijst van zaden waaruit het mengsel bestaat. De lijst kan ook worden gedownload onderaan deze webpagina. 

 • Anchusa officinalis, Gewone ossentong
 • Anthemis arvensis, Valse kamille
 • Anthemis tinctoria, Gele kamille
 • Berteroa incana, Grijskruid
 • Carum carvi, Karwij
 • Cichorium intybus, Wilde cichorei
 • Daucus carota, Peen
 • Dipsacus fullonum, Grote kaardebol
 • Echium vulgare, Slangenkruid
 • Erodium cicutarium, Gewone reigersbek
 • Fumaria officinalis, Gewone duivenkervel
 • Geranium dissectum, Slipbladige ooievaarsbek
 • Glebionis segetum, Gele ganzenbloem
 • Isatis tinctoria, Wede
 • Leucanthemum vulgare, Gewone margriet
 • Lotus corniculatus var. corniculatus, Gewone rolklaver
 • Malva moschata, Muskuskaasjeskruid
 • Malva sylvestris, Groot kaasjeskruid
 • Matricaria chamomilla, Echte kamille
 • Melilotus albus, Witte honingklaver
 • Melilotus officinalis, Citroengele honingklaver
 • Oenothera biennis, Middelste teunisbloem
 • Oenothera glazioviana, Grote teunisbloem
 • Onopordum acanthium, Wegdistel
 • Papaver dubium, Bleke klaproos
 • Papaver rhoeas, Grote klaproos
 • Raphanus raphanistrum, Knopherik
 • Reseda lutea, Wilde reseda
 • Reseda luteola, Wouw
 • Saponaria officinalis, Zeepkruid
 • Securigera varia Bont, kroonkruid
 • Sinapis arvensis, Herik
 • Tripleurospermum maritimum, Reukeloze kamille
 • Verbascum densiflorum, Stalkaars
 • Verbascum phlomoides, Keizerskaars
 • Vicia sativa subsp.angustifolia, Smalle wikke
 • Vicia villosa Bonte, wikke

Ecologische waarde

De zaden die zijn gezaaid voor de bloemenweide (ruderaal mengsel) ontstaan vaak op plaatsen waar de grond regelmatig, maar niet per se jaarlijks verstoord wordt en kun je daarom ook ‘storingsvegetatie’ noemen. Ruderale soorten gedijen vaak goed in bewoond gebied, zoals boerenerven, verlaten moestuinen, rondom composthopen en braakliggende terreinen. Deze begroeiingen bestaan uit éénjarige akkerbloemen, tweejarigen en (vaak kortlevende) meerjarige soorten. De soorten in ruderale mengsels zijn rijkbloeiend en geven meteen vanaf het eerste jaar na inzaaien een kleurrijk resultaat. 

Er zijn redenen genoeg om wilde bloemen toe te passen. Ten eerste draag je bij aan een goede leefomgeving voor allerlei bestuivende insecten en andere dieren. Daarnaast maak je met wilde bloemen in openbaar groen of tuin je leefomgeving mooier en beter. Maar misschien nog wel het belangrijkste: met wilde bloemen inspireer je volgende generaties om met grote zorg om te gaan met onze dierbare planeet.

Bron: www.cruydthoeck.nl/

Downloads

Meer weten over dit project?

Nieuws

Er zijn geen nieuwsberichten