Capelle aan den IJssel

Florabuurt: De Wingerd

Onderdeel van de Gebiedsvisie Florabuurt

Aan de Wingerd maken we de bouw van grondgebonden eengezinswoningen mogelijk. Het gaat om sociale huurwoningen voor Havensteder. In eerdere plannen dachten we aan 16 tot 24 woningen. Naar aanleiding van reacties hebben we dit aangepast. Het gaat nu om de bouw van circa 8 woningen in de zuidoostrand. De hofjes blijven dus onbebouwd. Samen met bewoners willen we nadenken hoe we het groen mooier kunnen maken.

Grondgebonden eengezinswoningen zijn nu nog niet aanwezig in de Florabuurt. Het aantal locaties om deze woningen te bouwen in Capelle aan den IJssel is bovendien beperkt. Woningbouw aan de Wingerd draagt bij aan een gevarieerdere woningvoorraad in de Florabuurt. En aan de mogelijkheid om door te stromen naar een andere woning in de buurt. Extra woningbouw versterkt tot slot het draagvlak voor voorzieningen. Er zijn ook zorgen dat door de bouw van woningen groen verloren gaat. Daarom willen we samen met de bewoners nadenken hoe we het groen aan de Wingerd mooier kunnen inrichten. Natuurlijk moet er voor de nieuwbouw voldoende parkeerplaatsen zijn.

Voortgang

De notitie Woningbouw Wingerd is onderaan deze pagina te downloaden. Deze notitie is toegevoegd aan de gebiedsvisie Florabuurt

Op 14 december 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met de plannen voor de Florabuurt. Dit betekent dat de gemeente Capelle aan den IJssel een kavelpaspoort voor de Wingerd gaat opstellen.

Er wordt op dit moment gewerkt aan een kavelpaspoort. We hopen het kavelpaspoort in het eerste kwartaal van 2023 klaar te hebben. 

Doe mee!

Wij nodigen alle bewoners van de Florabuurt uit om mee te denken over de invulling van de plannen. Wilt u meedoen of heeft u vragen? Mail dan naar doemee@capelleaandenijssel.nl.

Planning

Bepalen wenselijkheid Opstellen kavelpaspoort

Downloads

Meer weten over dit project?

Nieuws

Er zijn geen nieuwsberichten