Capelle aan den IJssel

Florabuurt: De Wingerd

Onderdeel van de Gebiedsvisie Florabuurt

Aan de Wingerd maken we de bouw van grondgebonden eengezinswoningen mogelijk. Het gaat om 9 sociale huurwoningen. Eerdere plannen voor de realisatie van 16 tot 24 woningen zijn gesneuveld. De 9 sociale grondgebonde woningen worden gerealiseerd naast het bestaande elektra gebouwtje aan de Wingerd (Zuid-Oost). De groene hoven tussen de portiekflats blijven dus onbebouwd. De woningen komen al eerste beschikbaar voor de mensen uit de Florabuurt en in tweede instantie voor mensen buiten de Florabuurt.

Grondgebonden eengezinswoningen zijn nu nog niet aanwezig in de Florabuurt. Het aantal locaties om deze woningen te bouwen in Capelle aan den IJssel is bovendien beperkt. Woningbouw aan de Wingerd draagt bij aan een gevarieerdere woningvoorraad in de Florabuurt. En aan de mogelijkheid om door te stromen naar een andere woning in de buurt. Extra woningbouw versterkt tot slot het draagvlak voor voorzieningen. Er zijn ook zorgen dat door de bouw van woningen groen verloren gaat. Daarom willen we samen met de bewoners nadenken hoe we het groen aan de Wingerd mooier kunnen inrichten. Ten behoeve van de woningen zullen er extra parkeerplaatsen worden gerealiseerd.

Op onderstaande afbeelding staat aangegeven waar de sociale huurwoningen gepland zijn.

Voortgang

De notitie Woningbouw Wingerd is, net als andere beleidsdocumenten met betrekking tot de Florabuurt, op 14 december 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. De notitie is onderaan deze pagina te downloaden. Deze notitie is toegevoegd aan de gebiedsvisie Florabuurt.

Inmiddels hebben we het kavelpaspoort voor de realisatie van de 9 woningen voorbereid. Het kavelpaspoort zal binnenkort als concept worden aangeboden aan de gemeenteraad ter consultatie. Aansluitend, en na het verwerken van eventuele opmerkingen, zal het concept kavelpaspoort ter inzage worden gelegd. Voorafgaand zullen wij u hier over informeren.

Doe mee!

Wij nodigen alle bewoners van de Florabuurt uit om mee te denken over de invulling van de plannen. Wilt u meedoen of heeft u vragen? Mail dan naar doemee@capelleaandenijssel.nl.

Planning

Bepalen wenselijkheid Opstellen kavelpaspoort

Downloads

Meer weten over dit project?

Nieuws

Er zijn geen nieuwsberichten