Capelle bouwt aan de stad

Concept Gebiedsvisie Florabuurt vastgesteld

Door: Gemeente Capelle aan den IJssel

Op 6 april 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders de concept Gebiedsvisie Florabuurt met het bijbehorend actieprogramma en gebiedspaspoort voor het middengebied van de Florabuurt in de wijk Schenkel vastgesteld. Met deze plannen wil het college de Florabuurt een nieuwe impuls geven. Dat doen we samen met betrokken buurtbewoners, ondernemers en organisaties die hun schouders onder de Florabuurt willen zetten. Zo laten we samen de Florabuurt opbloeien.

De afgelopen jaren is met Havensteder, Pameijer bewoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers gewerkt aan een toekomstplan voor de Florabuurt.

In het voorjaar van 2020 heeft de gemeenteraad het Koersdocument Florabuurt vastgesteld. Hierin worden verschillende denkrichtingen genoemd en ook verschillende scenario’s voor nieuwbouw in het middengebied. Met de vaststelling ervan door de gemeenteraad is besloten om de denkrichtingen verder uit te werken. Voor de nieuwbouw in het middengebied koos de gemeenteraad het tweede scenario wat uitgaat van een totale vernieuwing. Deze uitwerkingen hebben geleid tot de concept Gebiedsvisie Florabuurt (inclusief concept actieprogramma) en het concept Gebiedspaspoort Middengebied Florabuurt.

Digitale bijeenkomst

Vanwege de maatregelen rondom het Corona virus is het helaas niet mogelijk om fysiek bij elkaar te komen. Daarom organiseren wij een online informatieavond over de concept gebiedsvisie en andere documenten. U bent van harte uitgenodigd om op donderdag 22 april om 19:30 uur mee te luisteren en vragen te stellen over onder andere de concept gebiedsvisie. Wilt u hier gebruik van maken? Meld u dan aan door te mailen naar doemee@capelleaandenijssel.nl 

Capelle bouwt aan de stad

Gebiedsvisie Florabuurt

Door: Gemeente Capelle aan den IJssel