Capelle aan den IJssel

Gebiedsvisie Florabuurt

Samen laten we de Florabuurt bloeien!

De komende jaren wordt de Florabuurt vernieuwd.

Er komt een brede sociale aanpak van de Florabuurt. Gericht op ontmoeting, gezondheid, taalonderwijs, voorkomen van eenzaamheid, werk, inkomen, een schone buurt en het kansrijk opgroeien van kinderen en jongeren.

Havensteder knapt in 2023 en 2024 de portiekwoningen op. De woningen krijgen een eigentijdse uitstraling en de isolatie wordt fors verbeterd. De donkere hoekjes bij de portieken verdwijnen. Verouderde badkamers en keukens worden vernieuwd.

Er komt een kindcentrum. Daarin komen de basisscholen Klim-Op en De Triangel met een gymzaal. Ook worden het KinderLab, de kinderopvang, het ontwikkelcentrum Cocon en de naschoolse dagbehandeling van Pameijer in het kindcentrum gevestigd. Met elkaar onder één dak bundelen zij de krachten en delen zij kennis. Een totaal aanbod voor taal, gezondheid en financiële scholing is daar een onderdeel van. Er komt ook een gebouw voor zorg, welzijn en ontmoeting inclusief een nieuw Huis van de Wijk.

De gemeente investeert in de kwaliteit van de buitenruimte. Bij de winkels wordt de buitenruimte opgeknapt. De saaie grasvelden tussen de portiekflats worden in overleg met bewoners mooier gemaakt. Langs de Dotterlei komen nieuwe speelplekken en meer groen. Fiets- en wandelroutes in de buurt worden verbeterd en veiliger gemaakt.

Er komen ook maximaal 264 nieuwe woningen: 56 sociale huurwoningen, 36 zorggerelateerde woonplekken voor Pameijer en 172 vooral betaalbare woningen voor huishoudens met een gemiddeld inkomen, zoals leraren, politieagenten en verpleegkundigen. 

Verkeersonderzoek Kralingseweg

Op de Schenkselse Dreef en Kralingseweg ontstaan nu regelmatig wachtrijen. Dat komt vooral door de kruising met de metro. Samen met de gemeente Rotterdam onderzoekt de gemeente Capelle aan den IJssel daarom de mogelijkheden om de doorstroming op de Kralingseweg te verbeteren. Daarbij nemen we ook de optie van een tunnel voor de kruising met de metro mee. Begin 2023 is dit onderzoek naar verwachting gereed.

Toekomstige warmtevoorziening

We denken ook na hoe we in de toekomst gebouwen in dit gebied verwarmen. Nu gebruiken we nog aardgas voor verwarmen, koken en warm water. In heel Nederland stappen we over op duurzame warmte. Voor de Florabuurt, Akkerwinde/Haagwinde, Molenbuurt, Bloemenbuurt Oost en Bloemenbuurt West zien wij kansen om de uitbreiding van de stadsverwarming vanuit Rotterdam te verkennen. Tweede kwartaal van 2023 weten we meer. Meer informatie over dit onderwerp kunt u lezen op www.duurzaamcapelle.nl/thema/aardgasvrij/.

Voortgang

Op 14 december 2021 heeft de gemeenteraad de plannen goedgekeurd. De documenten die hierbij horen vindt u onderaan deze pagina.

Documenten van bijv. eerdere vergaderingen of die eerder vastgesteld zijn (zoals het koersdocument) staan niet meer op deze website. Als u deze graag wil zien kunt u een mail sturen naar doemee@capelleaandenijssel.nl en dan sturen wij de documenten toe. 

Via verschillende filmpjes kunt u ook meer te weten komen over de plannen voor de Florabuurt. Zie onderstaand de linkjes naar de onderwerpen die worden besproken. Deze filmpjes zijn in maart 2021 opgenomen. Daarna zijn een aantal impressies nog aangepast. De nieuwe impressies zijn niet te zien in de filmpjes, maar wel in de plannen.

- Sociale impuls
- Havensteder
- Middengebied
- Pameijer
- Mobiliteit

Onderzoek naar participatieproces Gebiedsvisie

Voor het opstellen van de Gebiedsvisie Florabuurt is gesproken met bewoners, maatschappelijke instellingen en andere betrokken partijen. Al voordat de gemeente hiermee aan de slag ging, is afgesproken met de gemeenteraad dat het participatieproces onderzocht zou worden. Op deze manier komen er verbeterpunten boven tafel voor toekomstige participatieprocessen. Het onderzoek is gedaan door een onafhankelijk bureau.

De gemeente en een aantal buurtbewoners hebben in februari 2023 gesproken over het participatieproces in de Florabuurt. Grootste doel van dit gesprek was samen te bespreken wat er in de toekomst anders kan. Tijdens het overleg bleek dat beide partijen vonden dat het participatieproces beter kon. Er is een te grote kloof tussen de gemeente en haar bewoners. De aanwezige bewoners gaven ook aan dat niet altijd duidelijk was waar wel en niet over meegedacht kon worden. Daarnaast willen ze graag meer weten over participatie in het algemeen. Genoeg punten waar de gemeente aan kan werken bij toekomstige participatieprocessen. Er zijn tijdens het gesprek met bewoners meteen een aantal afspraken gemaakt over participatie bij het verder uitwerken van de plannen voor de Florabuurt.

Middengebied en Wingerd

Het gebied tussen de Schenkelse Dreef, Bongerd, Dotterlei en de Kralingseweg noemen we het middengebied. Meer informatie hierover staat op de speciale projectpagina.nl. De woningbouw aan de Wingerd heeft ook een aparte projectpagina

Stadsatlas

In de de Stadsatlas van Capelle aan den IJssel vindt u een 3D-model waarin de plannen voor de Florabuurt zijn geschetst.

Doe mee!

Wij nodigen alle bewoners van de Florabuurt uit om mee te denken over de uitvoering van de plannen. Wilt u meedoen of heeft u vragen? Mail dan naar doemee@capelleaandenijssel.nl.

Planning

Opstellen visie en actieprogramma Besluitvorming visie en actieprogramma Uitvoering actieprogramma

Downloads

Meer weten over dit project?

Nieuws