Capelle bouwt aan de stad

Gebiedsvisie Florabuurt

Samen laten we de Florabuurt bloeien!

Capelle aan den IJssel
Capelle bouwt aan de stad

De komende jaren wordt de Florabuurt vernieuwd.

Er komt een brede sociale aanpak van de Florabuurt. Gericht op ontmoeting, gezondheid, taalonderwijs, voorkomen van eenzaamheid, werk, inkomen, een schone buurt en het kansrijk opgroeien van kinderen en jongeren.

Samen met Havensteder en stichting Pameijer heeft de gemeente een gebiedsvisie opgesteld. Deze is op 14 december 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. De gebiedsvisie Florabuurt heeft 25 actiepunten. Voor de uitvoering van deze actiepunten is een actieprogramma Florabuurt opgesteld. De gebiedsvisie en het actieprogramma zijn onderaan deze pagina te downloaden.

Participatie

Inloopbijeenkomst woensdag 3 juli 2024

Op woensdag 3 juli is er een inloopbijeenkomst over de Florabuurt in het Informatiepunt aan de Wingerd 263. U kunt binnenlopen tussen 19.00 uur en 20.30 uur. De gemeente, Havensteder, Pameijer en Welzijn Capelle komen graag weer even in contact met de buurt om bij te praten.

Inloopbijeenkomst op 6 november 2023

Op maandag 6 november 2023 is er weer een bewonersbijeenkomst geweest. Deze werd gecombineerd met de opening van het informatiepunt aan de Wingerd 263. Tijdens de bijeenkomst zijn verschillende onderwerpen toegelicht door de gemeente, Havensteder, Pameijer en de ontwikkelaar. Denk hierbij aan de nieuwbouw van de woontoren, het nieuwe Huis van de Wijk en het tijdelijk verplaatsen van het sportveldje. Een korte samenvatting van deze onderwerpen en wat er is opgehaald deze avond zijn verwerkt in een verslag, deze is onder aan de pagina te vinden. Mocht u nog informatie hierin missen of zijn er opmerkingen niet juist weergegeven, laat u dan een bericht achter onder aan de pagina.

Werkgroep Openbare Ruimte

Na de inloop is er in een besloten groep nagedacht over het starten van een werkgroep voor de inrichting van de openbare ruimte. In deze werkgroep kunnen bewoners meedenken over onder andere de herinrichting Dotterlei, de groene hoven, moestuin en het toekomstig buurtpark. 

Meer informatie over de openbare ruimte kunt u vinden op de projectpagina Openbare Ruimte.

Informatiepunt

Op 6 november 2023 is het informatiepunt geopend aan de Wingerd 263. Hier kunt u als bewoner terecht voor informatie over alles wat er gaat gebeuren in de Florabuurt. Tegelijkertijd kunnen zorgen en ideeën gedeeld worden met de organisaties die werken aan de Florabuurt.

Tijdens openingstijden van het informatiepunt is er iemand aanwezig van de partijen die betrokken zijn bij de ontwikkelingen in de Florabuurt. Dit kan iemand van de gemeente, Havensteder of Pameijer zijn, maar bijvoorbeeld ook een medewerker van Welzijn Capelle. Het informatiepunt is op vaste tijden open, maar daarnaast kunt u altijd binnenlopen als de vlaggen buiten staan.

Openingstijden informatiepunt (openingstijden kunnen afwijken in de schoolvakanties):

  • Maandagochtend van 10-12 uur / gemeente Capelle aan den IJssel
  • Donderdagochtend van 10-12 uur / Havensteder (en St. Welzijn Capelle)
  • Donderdagmiddag van 14.00 - 15.00 uur / St. Welzijn Capelle

Daarnaast worden er ook meerder inloopspreekuren gehouden. Denk aan o.a. mantelzorg, ouderencoach, jeugdwerkers, enz. 

Gebiedsvisie

Onderdeel van de gebiedsvisie is de herontwikkeling van het zogenaamde ‘middengebied’. Het betreft het gebied wat wordt begrensd tussen de Schenkelse Dreef, de Bongerd, de Kralingseweg en de Wingerd. Dit gebied gaat komende jaren veranderen. Zo wordt er een nieuw kindcentrum gebouwd, worden er sociale-, zorg- en middeldure huurwoningen en betaalbare koopwoningen toegevoegd, komt er een nieuw Huis van de Wijk, een geheel nieuw park en zal de openbare ruimte op meerdere plekken worden aangepast.

Daarnaast zal Havensteder komende jaren de portiekwoningen renoveren. De woningen krijgen een eigentijdse uitstraling en de isolatie wordt fors verbeterd. De donkere hoekjes bij de portieken verdwijnen. Verouderde badkamers en keukens worden vernieuwd.

In het nieuwe kindcentrum komen naast de bestaande basisscholen (De Triangel en Klim-Op), twee kinderdagverblijven, het Kinderlab, het ontwikkelcentrum Cocon van Pameijer en een nieuwe moderne gymzaal. Met elkaar onder één dak bundelen zij de krachten en delen zij kennis. Een totaal aanbod voor taal, gezondheid en financiële scholing is daar een onderdeel van. Er komt ook een gebouw voor zorg, welzijn en ontmoeting inclusief een nieuw Huis van de Wijk.

De gemeente investeert in de kwaliteit van de buitenruimte. Bij de winkels wordt de buitenruimte opgeknapt. De saaie grasvelden tussen de portiekflats worden in overleg met bewoners mooier gemaakt. Langs de Dotterlei komen nieuwe speelplekken en meer groen. Fiets- en wandelroutes in de buurt worden verbeterd en veiliger gemaakt.

Er komen ook circa 267 nieuwe woningen: 58 sociale huurwoningen, 36 zorg gerelateerde woonplekken voor Pameijer en maximaal 173 vooral betaalbare huur- en koopwoningen.

Verkeersonderzoek Kralingseweg

Op de Schenkselse Dreef en Kralingseweg ontstaan nu regelmatig wachtrijen. Dat komt vooral door de kruising met de metro. Samen met de gemeente Rotterdam onderzoekt de gemeente Capelle aan den IJssel daarom de mogelijkheden om de doorstroming op de Kralingseweg te verbeteren.

Het onderzoek is inmiddels afgerond en er wordt nu bekeken welke oplossingen we op korte termijn kunnen realiseren.

Toekomstige warmtevoorziening

We denken ook na hoe we in de toekomst gebouwen in dit gebied verwarmen. Nu gebruiken we nog aardgas voor verwarmen, koken en warm water. In heel Nederland stappen we over op duurzame warmte. Voor de Florabuurt, Akkerwinde/Haagwinde, Molenbuurt, Bloemenbuurt Oost en Bloemenbuurt West zien wij kansen om de uitbreiding van de stadsverwarming vanuit Rotterdam te verkennen. In 2024 hopen wij meer informatie met u te kunnen delen. Meer informatie over dit onderwerp kunt u lezen op www.duurzaamcapelle.nl/thema/aardgasvrij/.

Onderzoek naar participatieproces Gebiedsvisie

Voor het opstellen van de Gebiedsvisie Florabuurt is gesproken met bewoners, maatschappelijke instellingen en andere betrokken partijen. Al voordat de gemeente hiermee aan de slag ging, is afgesproken met de gemeenteraad dat het participatieproces onderzocht zou worden. Op deze manier komen er verbeterpunten boven tafel voor toekomstige participatieprocessen. Het onderzoek is gedaan door een onafhankelijk bureau.

De gemeente en een aantal buurtbewoners hebben in februari 2023 gesproken over het participatieproces in de Florabuurt. Grootste doel van dit gesprek was samen te bespreken wat er in de toekomst anders kan. Tijdens het overleg bleek dat beide partijen vonden dat het participatieproces beter kon. Er is een te grote kloof tussen de gemeente en haar bewoners. De aanwezige bewoners gaven ook aan dat niet altijd duidelijk was waar wel en niet over meegedacht kon worden. Daarnaast willen ze graag meer weten over participatie in het algemeen. Genoeg punten waar de gemeente aan kan werken bij toekomstige participatieprocessen. Er zijn tijdens het gesprek met bewoners meteen een aantal afspraken gemaakt over participatie bij het verder uitwerken van de plannen voor de Florabuurt.

Middengebied en Wingerd

Het gebied tussen de Schenkelse Dreef, Bongerd, Dotterlei en de Kralingseweg noemen we het middengebied. Meer informatie hierover staat op de speciale projectpagina.nl. De woningbouw aan de Wingerd heeft ook een aparte projectpagina.

Stadsatlas

In de de Stadsatlas van Capelle aan den IJssel vindt u een 3D-model waarin de plannen voor de Florabuurt zijn geschetst. Het gaat hierbij om globale beelden.

Doe mee!

Wij nodigen alle bewoners van de Florabuurt uit om mee te denken over de uitvoering van de plannen. Wilt u meedoen of heeft u vragen? Mail dan naar doemee@capelleaandenijssel.nl.

Planning

Opstellen visie en actieprogramma Besluitvorming visie en actieprogramma Uitvoering actieprogramma

Downloads

Meer weten over dit project?
  • Iris van Ginkel

Nieuws