Capelle bouwt aan de stad

Middengebied Florabuurt

Onderdeel van de Gebiedsvisie Florabuurt

Capelle aan den IJssel
Capelle bouwt aan de stad

Het gebied tussen de Schenkelse Dreef, Bongerd, Dotterlei en de Kralingseweg noemen we het middengebied. Het gebiedspaspoort voor het middengebied met daarin de ambities en spelregels voor de nieuwbouw kunt u onderaan deze pagina downloaden. Het gebiedspaspoort is op 14 december 2021 vastgesteld door de gemeenteraad.

Op de plek van het huidige grasveld bouwen we een kindcentrum voor basisscholen Klim-Op en De Triangel, het kindcentrum Cocon van Pameijer, de naschoolse dagbehandeling van Pameijer, een gymzaal, reguliere kinderopvang en het KinderLab. Op de plek waar de basisscholen nu staan, bouwen we een gebouw waar zorg, welzijn en ontmoeting onder één dak komen. Dat doen we vooral om ontmoeting te stimuleren. Hierin kunnen functies als Pameijer Werkt, het Huis van de Wijk (met daaraan gekoppeld een plek voor jongeren als opvolger van ‘t Pleintje), Huisartsenpraktijk Schenkel en andere zorg- en welzijnsvoorzieningen een plek krijgen. Ook wil Pameijer in dit gebouw zorg- en logeerwoningen voor haar cliënten realiseren. Door dichtbij elkaar gehuisvest te zijn, kunnen ruimten gezamenlijk worden gebruikt en zijn de lijnen tussen organisaties kort. Boven de begane grond en eerste verdieping is ook ruimte voor appartementen. Dit worden sociale huurwoningen van Havensteder. 

Tussen het kindcentrum en het gebouw voor zorg, welzijn en ontmoeting komt het nieuwe buurtpark. Dit wordt dé ontmoetingsplek voor de Florabuurt. Het buurtpark is geschikt om te gebruiken voor de basisscholen als buitenruimte voor de bovenbouw, sporten, spelen en activiteiten die door bewoners worden georganiseerd zoals de Super Schenkel Dag en andere kleinschalige sociale en culturele activiteiten. Het nieuwe buurtpark wordt minimaal net zo groot als het huidige grasveld in het middengebied. De inrichting van het park bepalen we samen met buurtbewoners en partners. Voorop staat dat het een veilige en uitnodigende plek moet worden voor iedereen.

Aan de zuidkant van het middengebied is ruimte om woningen te bouwen. In het middengebied komen ca. 48 sociale huurwoningen, 36 zorg gerelateerde woonplekken voor Pameijer en maximaal 173 vooral betaalbare huur- en koopwoningen.

Update oktober 2023

Op dit moment zijn wij hard bezig met de uitwerking van het kindcentrum. De realisatie van het kindcentrum is namelijk de eerste stap van de herontwikkeling van het middengebied. Later volgen het middenblok en en zuidblok. Voordat wij met de bouw kunnen starten zal de bestemming van het gehele middengebied moeten wijzigen. De concept bestemmingsplannen zullen naar verwachting medio december 2023 ter inzage worden gelegd. Gedurende 6 weken kunt u uw zienswijze op de beoogde ontwikkeling geven. Voorafgaand aan deze periode zullen wij u uitgebreid informeren hoe u dit kunt doen. Nadat wij alle vragen en opmerkingen hebben verwerkt, zal het (aangepaste) bestemmingsplan ter vaststelling worden aangeboden aan de raad.

Op 6 november 2023 willen wij een nieuwe bewonersbijeenkomst organiseren. Ditmaal niet in het huis van de wijk, maar als het lukt in het nieuw te openen informatiepunt Florabuurt. Een informatiepunt waar u op gezette tijden kunt binnenlopen, uw vragen kunt stellen en nadere informatie kunt krijgen. Tijdens de bewonersbijeenkomst zullen wij een update geven van de stand van zaken, uw eerdere vragen beantwoorden en een start maken met de werkgroep openbare ruimte. Als u interesse heeft om zitting te nemen in deze werkgroep, dan horen wij dit graag

Gebiedsvisie Florabuurt

Voor een aantal andere ontwikkelingen in de Florabuurt zijn ook plannen gemaakt. Deze plannen staan in de Gebiedsvisie Florabuurt.

Doe mee!

Wij nodigen alle bewoners van de Florabuurt uit om mee te denken over de uitvoering van de plannen. Wilt u meedoen of heeft u vragen? Mail dan naar doemee@capelleaandenijssel.nl.

Planning

Opstellen Gebiedspaspoort Middengebied Besluitvorming Gebiedspaspoort Middengebied Uitvoering gebiedspaspoort middengebied Massastudie / IOK Kindcentrum Programma van Eisen Concept Bestemmingsplan ter inzage Ontwerptraject Vaststellen bestemmingsplan Bouwvoorbereiding Realisatie fase 1 (kindcentrum) Verhuizing en sloop scholen Realisatie fase 2 (midden- en zuidblok)

Downloads

Meer weten over dit project?
  • Iris van Ginkel

Nieuws

Er zijn geen nieuwsberichten