Capelle bouwt aan de stad
Groenbeheer

Capelle onderhoudt de bomen in de wijken

Door: Gemeente Capelle aan den IJssel

Op dit moment zijn we bezig met het onderhoud van de bomen. Ze worden waar nodig gesnoeid. Bomen die onherstelbaar ziek of dood zijn worden vervangen. Het onderhoud is gebaseerd op de resultaten van het jaarlijks onderzoek.

Op de kaart kunt u op locatie zien of takken van een boom worden gesnoeid of dat de boom wordt weggehaald en vervangen. Als de boom wordt vervangen, dan wordt op de kaart ook aangegeven welke soort boom hiervoor terugkomt.

Wat merkt u ervan?

Er is weinig tot geen overlast bij het onderhoud van de bomen. Alleen wanneer we starten met het vervangen van bomen kan het voorkomen dat een gedeelte van de straat tijdelijk wordt afgesloten.

Waarom onderhouden we de bomen?

Marc Wilson, wethouder Buitenruimte legt uit: “We hebben de zorg voor het groen op straat, in de parken en de plantsoenen van Capelle, zo ook voor de bomen. Met regelmatige inspectierondes houden we de gezondheid van de bomen in de gaten. Deze inspecties laten we uitvoeren door externe bomendeskundigen. Met de informatie van deze inspecties kunnen we tijdig maatregelen treffen. Dit kan zijn het snoeien van takken, een nader onderzoek of vervanging. Ook kan het zijn dat aan een deel van de bomen die zijn geïnspecteerd geen onderhoud nodig is.”

Snoei zorgt ervoor dat bomen op een gezonde en veilige manier kunnen groeien. Ook takken die in de weg zitten bij een huis of een lantaarnpaal worden gesnoeid.

Jaarlijks vervangen we ook onherstelbaar zieke en dode bomen. Als eigenaar van de bomen heeft de gemeente een wettelijke zorgplicht. Dit betekent dat de bomen regelmatig geïnspecteerd moeten worden en maatregelen worden genomen om schade aan de omgeving zoveel mogelijk te voorkomen. De bomen die ziek of dood zijn moeten vanwege het voorkomen van schade worden gekapt en worden in de regel altijd vervangen voor een nieuwe boom.

Via het nieuwsbericht op de website van gemeente Capelle aan den IJssel kunt u de de video bekijken voor een uitgebreidere uitleg.

Groenonderhoud

Groenbeheer

Door: Gemeente Capelle aan den IJssel