Capelle bouwt aan de stad

Herontwikkeling Blinkertgebied

Een gevarieerde woonbuurt met logische verbindingen met groen, sport en parkeren

Capelle bouwt aan de stad
Woningbouw

Op de plek van het voormalig zwembad de Blinkert komt een nieuwe woonbuurt met in totaal 180 appartementen, verdeeld over vier woongebouwen. De gebouwen variëren in bouwhoogte. Het gaat om 45 sociale huurwoningen en 135 koopwoningen.

Naar verwachting start de bouw in het eerste kwartaal van 2023, waarna de woningen eind 2024 kunnen worden opgeleverd.

Update nieuwbouwproject De Blinq (De Blinkert)

(29-03-2024) De bouw van nieuwbouwproject De Blinq is al even in volle gang. Op dit moment is de aannemer bezig met de bouw van de 4 woontorens die samen het complex de Blinq vormen. Het hoogste punt van één van de appartementencomplexen ‘De Hoge’ wordt in juni 2024 bereikt. Einde van dit jaar wordt het eerste appartementencomplex ‘Het Startblok’ met 45 sociale huurappartementen opgeleverd. De start verhuur via Havensteder staat gepland in het derde kwartaal van 2024. De overige appartementencomplexen worden halverwege 2025 opgeleverd. Er zijn nog enkele appartementen te koop. Kijk op deze website voor meer informatie: https://woneninblinq.nl/

Start bouw

(03-10-2023) De bouw van nieuwbouwproject ‘Blinq.’ is officieel begonnen. Op 22 augustus jl. werd de eerste heipaal geslagen ter hoogte van gebouw De Hoge en stilgestaan bij de officiële start van het project. Inmiddels is ook het heiwerk gestart voor gebouwen De Lage, Het Diepe en Het Startblok. De appartementen worden naar verwachting eind 2024 opgeleverd. Voor nieuws op de website van Van Wijnen, met drone-filmpje kunt u vinden op deze website:
https://woneninblinq.nl/news/de-bouw-van-nieuwbouwproject-blinq-is-officieel-begonnen

Een deel van de koopwoningen De Blinkert wordt huurwoningen 

(17-04-2023) Binnen het nieuwbouwproject Blinq (Blinkert) wordt een deel van de koopwoningen omgezet naar huurwoningen. Dit heeft de gemeenteraad op maandag 17 april besloten. De reden is de veranderende woningmarkt. Het ging 45 vrije sector huurwoningen, 45 sociale huurwoningen en 90 koopwoningen. Er zijn slechts 24 van de 90 woningen verkocht. Alle onderbouwende stukken van de raadsvergadering kunt u downloaden via de website:
https://capelleaandenijssel.raadsinformatie.nl/vergadering/1044617.

Verkoop is gestart 

(23-06-2022) Vanaf donderdag 23 juni 2022 is de verkoop gestart van de 90 appartementen voor project Blinq. Het gaat om 88 luxe koopappartementen en 2 penthouses. Op de website woneninblinq.nl kun je je inschrijven voor de woningen. Je kunt je inschrijven tot maandag 11 juli 12.00 uur. 

Een gevarieerde woonbuurt met logische verbindingen met groen, sport en parkeren
Het wordt een woonbuurt, waarin parkeren slim wordt gecombineerd met de bebouwing of de buitenruimte en waarbij goed is nagedacht over de fiets- en wandelverbindingen met de omgeving. Het biedt de nieuwe en de huidige bewoners van omliggende buurten de gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

De nieuwe woningen komen in een groene en levendige openbare ruimte die de aansluiting zoekt met het bestaande groengebied aan de zijde van de Algeraweg. De nieuwe woonbuurt wordt ontworpen met aandacht voor klimaat. Het wordt een woonbuurt waarin groene gevels en/of daken worden gestimuleerd, het regenwater wordt opgevangen en gebruikt en sloopmaterialen van het zwembad worden hergebruikt. De regels en ambities voor deze gebiedsontwikkeling zijn beschreven in het gebiedspaspoort dat onderaan deze pagina is te downloaden.

Ondertekening met Van Wijnen en Havensteder

Op vrijdag 26 maart 2021 hebben de gemeente, woningbouwvereniging Havensteder en van Wijnen de overeenkomsten getekend om deze ontwikkeling mogelijk te maken. Bekijk hier het filmpje

Behoud of kap bestaande bomen en struiken
Op 15 september 2021 is geïnventariseerd welke bomen in aanmerking komen voor behoud dan wel kap. In het plangebied staan een aantal bomen en struiken die we graag inpassen in het nieuwe plan. Het is echter niet mogelijk om alle bomen te behouden. Er is in het plangebied sprake van achterstallig groenonderhoud, waardoor sommige bomen er slecht aan toe zijn en niet behouden kunnen blijven. In het ontwerp worden een aantal bestaande (groepjes) bomen ingepast, waarbij ook de onderbegroeiing veelal behouden blijft. Dit bleek echter niet voor alle bomen mogelijk en wenselijk, waarmee ook een aantal gezonde bomen moeten worden gekapt. Een belangrijke oorzaak hiervan is dat bomen niet behouden kunnen blijven waar voorbelasting plaatsvindt. Een boom overleeft het niet als er voorbelasting boven zijn wortels aangebracht wordt. Daarom wordt ter plaatse van de te behouden bomen niet voorbelast en moeten bomen gekapt worden die op plekken staan waar hoe dan ook voorbelasting moet komen. 

Sloop oude zwembad

(28-01-2022) Op 28 januari 2022 is de sloop van het oude zwembad De Blinkert begonnen. Wethouder Maarten Struijvenberg (Stadsontwikkeling) en Dico Smitsman (Projectontwikkelaar Van Wijnen Projectontwikkeling) begonnen symbolisch met het slopen van het zwembad dat plaatsmaakt voor woningbouw. Het persbericht met daarin meer informatie over de toekomstige bouw kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Ondertekening de Blinkert 

(26-03-2021) Op vrijdag 26 maart hebben de gemeente Capelle aan den IJssel, Van Wijnen en Havensteder de overeenkomsten getekend voor de ontwikkeling van de nieuwe woonbuurt de Blinkert. Op het terrein waar voorheen zwembad de Blinkert stond worden 180 woningen, waaronder koop- en huurappartementen in de sociale sector en de vrije sector gebouwd. De verwachting is dat de bouw in 2023 start en de oplevering een jaar later.

Voornemen tot gunning aan Van Wijnen

(22-12-2020) De gemeente Capelle aan den IJssel startte begin 2020 een aanbestedingsprocedure om een ontwikkelaar te selecteren voor de herontwikkeling van het plangebied de Blinkert. Op 6 november 2020 hebben vijf partijen een ontwerp en grondbod ingediend. De beoordelingscommissie van de gemeente heeft deze inschrijvingen op basis van vooraf bepaalde criteria beoordeeld. Het gaat hierbij om de beste prijs-kwaliteitverhouding. Van Wijnen projectontwikkeling heeft de beste beoordeling gekregen en gelet hierop heeft het college van burgemeester en wethouders besloten het voornemen tot gunning van de opdracht voor de herontwikkeling van het Blinkertgebied kenbaar te maken aan Van Wijnen Projectontwikkeling B.V.

Tussenbericht

(01-09-2020) Het zwembad de Blinkert is in september 2020 buiten gebruik gesteld, na opening van het zwem- en sportcomplex Aquapelle. Vooruitlopend hierop zijn door de gemeente Capelle aan den IJssel plannen ontwikkeld om het gebied rond dit zwembad te herontwikkelen.

Op 28 januari 2022 is gestart met de sloop van het oude zwembad De Blinkert. Naar verwachting start de bouw in het eerste kwartaal van 2023, waarna de woningen eind 2024 kunnen worden opgeleverd.

Publicatie EU-aanbesteding

(06-02-2020) Op 6 februari 2020 heeft de gemeente de EU-aanbesteding ‘Herontwikkeling plangebied De Blinkert’ gepubliceerd.

Vaststelling gebiedspaspoort 

(17-12-2018) Voor deze ontwikkeling heeft de gemeenteraad op 17 december 2018 het gebiedspaspoort ‘De Blinkert’ vastgesteld. Onderaan deze pagina kunt u het gebiedspaspoort downloaden.

Planning

Ambities en spelregels beschrijven in een gebiedspaspoort Besluitvorming gemeenteraad over gebiedspaspoort Selectie geschikte ontwikkelaar Uitwerken bouwplan en start voorbelasting vergunningprocedure, bouwrijpmaken en start verkoop Bouw woningen

Downloads

Meer weten over dit project?

Nieuws