Capelle aan den IJssel

Herontwikkeling Hoven II naar woonbuurt Harmonie

Stads wonen met kwaliteit en karakter in de Harmonie

De komende jaren worden circa 300 portiekwoningen in de Hoven II gesloopt om een bijzondere gemengde woonbuurt te realiseren met (middel)dure eengezinswoningen en woningen voor bijvoorbeeld senioren en gezinnen. We streven naar veel variatie en keuze voor de consument bij het samenstellen van de woningen. Het wordt een gebied met laagbouw en appartementen met de uitstraling die bij een centrum past.

De nieuwe buurt moet een mooie overgang van het centrum naar de daarachter gelegen woongebieden gaan vormen. Langs de Fluiterlaan komen daarom bijzondere stadswoningen te staan. Een wat hoger appartementengebouw bij de kruising met de Kerklaan zal aansluiten op de hoogbouw van Hoven I. Om de buurt ook nu leefbaar te houden is gezorgd voor een aantrekkelijke tijdelijke inrichting van de openbare ruimte.

Na jaren van plannen maken, zetten de gemeente Capelle, Havensteder en projectontwikkelaar Blauwhoed nu echt stappen met de transformatie van de wijk in het centrum van de stad. Door de financiële crisis lagen de plannen lang stil, waarna in 2018 de gemeente en Havensteder deze weer nieuw leven inbliezen. Met ‘Harmonie’ van Blauwhoed maken we samen een gemengd woonprogramma voor Capellenaren, in verschillende segmenten. De bestaande verouderde flats worden gesloopt en deels gerenoveerd. Wat ervoor terug komt past bij de kwaliteitseisen en de duurzaamheidsambities van nu. De Hoven II bestaat nu uit 360 portiekwoningen. Van de twaalf portiekblokken verdwijnen er tien en worden er twee gerenoveerd. In totaal komen er 144 nieuwe woningen, 48 gerenoveerde appartementen en 8 nieuwbouw appartementen ervoor terug, zowel huur- en koop.

Sloop huidige woningen

De mix van woningtypen zorgt voor meer balans. Het wordt nu een wijk voor iedereen. Daarnaast biedt het voor woningcorporatie Havensteder een mooie kans om op verschillende locaties in Capelle aan den IJssel straks nieuwe sociale huurwoningen aan te bieden die volledig voldoen aan de huidige woonwensen en -eisen. De sloop en renovatie van de huidige woningen heeft ervoor gezorgd dat de huidige bewoners moesten verhuizen. Alle huidige bewoners hebben een andere woning. 

Harmonie

Projectontwikkelaar Blauwhoed is na een intensief tendertraject geselecteerd om de wijk ‘Harmonie’ te gaan realiseren. Harmonie wordt een buurt waarin bewoners zich straks zó thuis voelen dat ze er heel lang en gelukkig willen blijven wonen. De wijk wordt zo opgebouwd dat er veel ruimte is voor ontmoeting. Zo leren de bewoners elkaar kennen en voelen ze zich ook verantwoordelijk voor elkaar en hun omgeving. Dat saamhorigheidsgevoel wil Blauwhoed al vanaf begin af aan stimuleren door middel van co-creatiesessies waarin toekomstige bewoners zélf kunnen bijdragen aan de totstandkoming van de wijk.

Doe mee!

Communicatie met bewoners en omwonenden van de Hoven II vinden wij belangrijk. Heeft u interesse in het project? Kijk dan op www.thuisinharmonie.nl

Voortgang

In december 2020 hebben de woningcorporatie Havensteder en projectontwikkelaar Blauwhoed de handtekeningen gezet onder de koopcontracten voor de herontwikkeling van de Capelse wijk De Hoven II. 

Verkoop woningen Harmonie

Eind 2020 zijn de eerste koopovereenkomsten gesloten. In het voorjaar van 2021 is gestart met de sloop van de bestaande woningen. De bouw van de woningen is in 2022 gestart. Het streven is dat Harmonie voor het einde van 2024 helemaal klaar is. Kijk op www.thuisinharmonie.nl voor meer informatie over het aanbod en de voorwaarden van de koopwoningen.

Feestelijk moment start bouw

Op donderdag 21 april 2022 sloeg voormalig wethouder Maarten Struijvenberg samen met Blauwhoed, Stebru én Havensteder de eerste palen voor het nieuwbouwproject. Een bijzonder moment voor alle partijen én natuurlijk de toekomstige bewoners. Bekijk hier het filmpje van deze dag.

Volg de ontwikkelingen live

De webcam op het dak van het gemeentehuis is gericht op het Stadsplein, maar op de achtergrond is Hoven 2 goed zichtbaar. Volg de ontwikkelingen live via deze link.

Update bouw – juli 2022

De bouw van de nieuwe woonbuurt Harmonie is in volle gang. Het heiwerk is halverwege. De funderingen van drie blokken zijn gereed en de vloeren van het appartementencomplex op de hoek van de Roekstraat en de Fluiterlaan zijn gelegd. Ook zijn de wanden van de appartementen gestort. De aan- en afvoerroute voor vrachtverkeer wijzigt gedurende de bouw. Zodra de voorbelasting verwijderd is, komt de inrit voor grote transporten op de hoek van de Fluiterlaan en de Wiekslag. De bouw van fase 1 duurt nog tot medio 2023, dan staat de oplevering van de eerste woningen gepland.

Update bouw - april 2023
De werkzaamheden vorderen gestaag. Op de bouwplaats zijn steeds meer de contouren van de nieuwe woonbuurt te zien. Bij het appartementengebouw op de hoek van de Fluiterlaan en de Roekstraat zijn de afbouwwerkzaamheden al volop gestart en in uitvoering. Verder wordt er gewerkt aan de ruwbouw, dak-/gevelsluiting en afbouw van de overige blokken. 

Update bouw - februari 2024
Op maandag 12 februari 2024 is de eerste woning (appartement) van nieuwbouwproject Harmonie opgeleverd. Naar verwachting is alle nieuwbouw aan het einde van 2024 opgeleverd. De openbare ruimte zal dan ook ingericht zijn.

Heb jij interesse in een woning van nieuwbouwproject Harmonie?

Planning

Start verkoop eerste fase Start sloop bestaande woningen Start bouw nieuwe woningen

Downloads

Meer weten over dit project?
  • Rebecca Hoogendam

Nieuws