Capelle bouwt aan de stad

Herontwikkeling Mient-Midden

Een ontwikkeling van een huidig bedrijventerrein

Capelle bouwt aan de stad
Capelle bouwt aan de stad

In het gebiedspaspoort De Mient is ruimte gegeven voor de ontwikkeling van Mient-Midden. Mient-Midden is de kant van het bedrijventerrein, tegenover de zelfbouwlocatie Mient Noord.

Het plan voor het oude bedrijventerrein in het centrum van Capelle bestaat uit 28 woningen en 46 appartementen. De bouw is gestart in september 2023. De woningen worden in 2025 opgeleverd.

Het gebiedspaspoort De Mient werd al in 2016 vastgesteld door de gemeenteraad. Hiermee werden initiatiefnemers uitgenodigd om plannen te bedenken voor het gebied. Het Capelse bedrijf Puka B.V. heeft een plan gemaakt voor het oude bedrijventerrein. In totaal zitten er 28 grondgebonden woningen en 46 appartementen in het plan. De bouw is gestart in september 2023. De woningen worden in 2025 opgeleverd.

Coördinatieregeling

Op maandag 21 maart 2022 behandelde de gemeenteraad het verzoek van ontwikkelaar PUKA voor een coördinatieregeling. Unaniem besloot de raad om de coördinatieregeling voor Mient-Midden toe te passen. De regeling houdt in dat alle benodigde vergunningen voor de realisatie van het project in een keer worden ingediend, behandeld en ter inzage worden gelegd. Wilt u het ontwerp in 3d bekijken klik dan hier.

Ondertekening anterieure overeenkomst 

Op vrijdag 26 november 2021 hebben de gemeente Capelle aan den IJssel en de Capelse ontwikkelaar Puka hun handtekening onder de overeenkomst gezet om te kunnen starten met de ontwikkeling van Mient-Midden.

Participatie

Eind 2019 organiseerde de ontwikkelaar een eerste bijeenkomst voor Capellenaren waar het voorstel gepresenteerd werd. De reacties op het plan gingen destijds over het hoogteaccent, de woningtypen en verkeersbewegingen. Met de inbreng van bewoners is het plan verder uitgewerkt. Deze plannen zijn in juli en december 2020 toegelicht tijdens twee digitale bijeenkomsten.

Digitale bijeenkomst 9 december 2020

Naar aanleiding van de input van bewoners is het plan op een aantal zaken gewijzigd. Op woensdag 9 december 2020 heeft Puka de wijzingen tijdens een digitale bijeenkomst toegelicht. De vragen die gesteld zijn tijdens deze bijeenkomst zijn gebundeld en beantwoord in de Nota van Beantwoording die onderaan deze pagina te vinden is.

Digitale bijeenkomst 16 juli 2020

Op donderdag 16 juli 2020 hebben de ontwikkelaar Puka BV en de gemeente het vernieuwde concept ontwerp van de locatie toegelicht tijdens een digitale bewonersbijeenkomst. De vragen die zijn gesteld tijdens deze avond zijn in een Nota van Beantwoording verwerkt en onderaan te downloaden. De presentatie kunt u ook onderaan deze pagina downloaden. 

Er is voor het concept ontwerp onderzoek gedaan naar de zonnestanden. Deze bezonningstudie is in twee delen te downloaden onderaan deze pagina.

Digitale bijeenkomst 14 december 2021

Op dinsdag 16 november 2021 organiseerde ontwikkelaar Puka op verzoek van wethouder Maarten Struijvenberg een rondleiding op de Mient voor raadsleden. Ook omwonenden van de projectlocatie nodigden we uit voor een wandeling door het gebied. Helaas konden deze wandelingen vanwege coronamaatregelen niet doorgaan. Omwonenden werden daarom uitgenodigd voor een digitale informatieavond op dinsdagavond 14 december 2021.

Planning

Planuitwerking Planologische procedure Voorbereiding en sloop bestaande panden Realisatie woningen en buitenruimte

Downloads

Meer weten over dit project?

Nieuws