Capelle aan den IJssel

Capelle bespreekt afsluiting Rivium Boulevard

Om de buitenruimte in Rivium straks zo goed mogelijk in te richten, krijgt Rivium Boulevard een ‘knip’. Hierdoor krijgen voetgangers, fietsers en openbaar vervoer meer ruimte. Rivium Boulevard maakt na de knip dan geen deel meer uit van een doorgaande route. Voordat de knip er komt, praat de gemeente eerst met ondernemers en omwonenden. De gesprekken starten vanaf 17 juni.

Eind vorig jaar werd de Rivium Boulevard tijdelijk afgesloten. Tijdens deze proefafsluiting keek de gemeente of er maatregelen nodig zijn om verkeersoverlast in de omgeving te voorkomen. De resultaten van de afsluiting zijn bekend en deze worden de komende tijd met bewoners en bedrijven uit de omgeving besproken.

De komende jaren wordt bedrijventerrein Rivium omgebouwd tot een woon-werkgebied met ongeveer 5.000 woningen.

De proefafsluiting

Doel van de knip is minder autoverkeer over Rivium Boulevard. Dit is nodig, want Rivium Boulevard wordt het hart van het toekomstige Rivium District. Vooral fietsers en voetgangers zijn hier straks welkom. Tijdens de proef is twee weken gemeten hoe het verkeer zonder afsluiting rijdt.

In de twee weken daarna is gemeten hoe het verkeer in de omgeving rijdt, wanneer de Rivium Boulevard geen doorgaande route is. Er is gekeken naar de hoeveelheid verkeer op onder andere de IJsselmondselaan, Toepad, IJsseldijk en de Abram van Rijckevorselweg.

Het resultaat van de proef

Uit de proef komen drie belangrijke aandachtspunten. Ten eerste maakt meer verkeer gebruik van de 1e straat in het Rivium. Daardoor ontstaan er wachtrijen voor de kruising met de ParkShuttle. De kruising moet aangepast worden om wachtrijen te voorkomen.

Daarnaast blijkt dat de fietsoversteekplaatsen op de route Rivium 1e Straat, Quadrant en Toepad niet veilig zijn. Deze moeten anders ingericht worden, zodat fietsers veilig over kunnen steken.

Tenslotte rijdt er meer verkeer over de IJsselmondselaan. Capelle kijkt samen met gemeente Rotterdam en Wijkraad Kralingsveer naar maatregelen waardoor de hoeveelheid verkeer op de IJsselmondselaan niet toeneemt.

In gesprek met de omgeving

De gemeente gaat met bewoners en bedrijven uit de omgeving praten over de onderzoeksresultaten. Vanuit de Wijkraad Kralingseveer, Parkmanagement Rivium en de Wijkoverlegplatform’s (WOP’s) van ’s-Gravenland, Capelle-West en Fascinatio komen waarschijnlijk goede ideeën. Ook de gemeente Rotterdam en de Fietsersbond worden betrokken bij deze gesprekken.

De vragen en ideeën van de betrokkenen zijn belangrijk voor vervolgonderzoeken. Zo kan Capelle de juiste maatregelen nemen tijdens het bouwen van Rivium District.