Capelle aan den IJssel

Het Nieuwe Rivium

De plannen krijgen vorm

De plannen om het bedrijventerrein Rivium om te bouwen naar een bruisende stadswijk worden steeds concreter. Een aantal kantoorpanden wordt omgebouwd tot woningen, andere gebouwen worden gesloopt en vervangen door nieuwbouw.

Informatiebijeenkomst

Op donderdag 5 oktober organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst over de ontwikkeling van het nieuwe Rivium. We hebben een maquette, een plattegrond en foto’s. Betrokken ambtenaren geven tekst en uitleg over thema’s zoals ontwerp, milieu, verkeer en de geplande voorzieningen voor onderwijs, zorg, horeca en recreatie.

Wanneer: donderdag 5 oktober
Waar: Het gemeentehuis aan de Rivierweg 111
Hoe laat: tussen 15.00  - 17.00 uur en tussen 19.00 - 21.00 uur

Loop tussen bovenstaande tijden binnen bij het gemeentehuis. Aanmelden is niet nodig, maar wordt wel op prijs gesteld. Dat kan via de knop 'stuur een bericht' onderaan deze pagina. 

5.500 Woningen

Rivium telt in de toekomst ongeveer 5.500 woningen, waarmee de gemeente een belangrijke bijdrage levert aan het oplossen van de woningnood. Er komen koop- en huurwoningen in verschillende prijscategorieën.

Hoogbouw

Om de woningen te kunnen realiseren, worden woontorens gebouwd in verschillende hoogtes. De twee grootste gebouwen worden ruim 130 meter. De meeste woontorens krijgen een hoogte van ongeveer 70 meter.

Voorzieningen

Op het Rivium wordt ruimte gemaakt voor winkels, onderwijs, zorg, horeca, sport en recreatie. Dit is fijn voor de toekomstige bewoners maar ook voor de bewoners van de wijken er omheen. De gemeente werkt ook aan een groene en duurzame inrichting van de buitenruimte waarin kan worden gesport, gespeeld en gewandeld.

Mobiliteit

Op het Rivium wordt ruim baan gemaakt voor fietsers en voetgangers. Het openbaar vervoer wordt verbeterd door de ParkShuttle, die steeds vaker tussen Rivium en metrostation Kralingse Zoom zal rijden. De waterbus en de watertaxi hebben al een halte aan het Rivium. De gemeente doet verder onderzoek naar maatregelen voor de verkeersveiligheid en de doorstroming.

De plannen 

De gemeente en de projectontwikkelaars hebben in Gebiedspaspoort 2.0 ambities en uitgangspunten vastgelegd voor het ontwerp en de ontwikkeling van Rivium. Deze basis is uitgewerkt in een stedenbouwkundig ontwerp en wordt vastgelegd in het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan.

Om de ontwikkeling mogelijk te maken, zijn ook onderzoeken gedaan naar de effecten op de omgeving. De resultaten worden opgenomen in de Mileueffectrapportage (MER).

Formele procedure

We verwachten dat we in december 2023 het ontwerpbestemmingsplan, de milieueffectrapportage en het beeldkwaliteitsplan formeel ter inzage kunnen leggen. Hierop kunt u vervolgens gedurende zes weken een formele reactie op geven. Wij informeren u hierover onder andere via deze website. 

Downloads

Meer weten over dit project?

Nieuws