Capelle aan den IJssel

Het Nieuwe Rivium

Gebiedspaspoort 2.0

“Een spannende stadswijk aan de Maas, voor mensen met lef, mensen die willen pionieren, voor ondernemerschap, creativiteit en opgestroopte mouwen. Bestaande en nieuwe kwaliteiten zorgen voor aantrekkelijke contrasten die mensen boeien, nu en in de toekomst.”

Op dinsdag 29 september 2020 heeft de gemeenteraad van Capelle aan den IJssel Gebiedspaspoort 2.0 RIVIUM vastgesteld. Dit betekent dat we verder kunnen met de ontwikkeling van de wijk!

Werk-woonwijk
De gemeente werkt aan de ontwikkeling van een nieuwe werk-woonwijk, aan de rand van Capelle aan den IJssel. Het Rivium is nu nog een bedrijventerrein, dat grotendeels bestaat uit lege kantoorpanden. Een enkel kantoorpand wordt getransformeerd naar woningen, en een groot deel van de panden worden gesloopt en vervangen door moderne woontorens. In totaal worden er met deze ontwikkeling zo’n 5.000 woningen aan Capelle toegevoegd, zowel huur- als koopappartementen. Het Nieuwe Rivium wordt een hip woon-werkterrein, met diverse voorzieningen zoals horecagelegenheden en detailhandel. In februari van dit jaar zijn de eerste woningen opgeleverd, en binnen een paar jaar moeten de eerste nieuwe woontorens af zijn. 

Ambities
Om richting te geven aan de gebiedsontwikkeling hebben we de volgende ambities opgesteld:

  • 1. Een hippe, gave wijk met karakter
  • 2. De hotspots van het Nieuwe Rivium
  • 3. Een echte stadswijk
  • 4. Te voet, te fiets en met OV
  • 5. Beleef en geniet!

Alle plannen om tot het Nieuwe Rivium te komen moeten bijdragen aan het realiseren van deze ambities. 

Doe mee!
Dat Rivium een gebied is met grote potentie blijkt wel uit het enthousiasme van initiatiefnemers. Sinds de vaststelling van Gebiedspaspoort 1.0 (in maart 2018) is de gemeente met veel geinteresseerden in gesprek over de ontwikkeling van het (nu nog) bedrijventerrein. Samen met ontwikkelaars stellen we kaders en randvoorwaarden op voor onder andere de openbare ruimte, voorzieningen en bouwvolumes. 

Huidige eigenaren, ondernemers en bedrijven betrekken we bij het proces, net als het Park Management. Ook (potentiele) bewoners, omwonenden en bezoekers van het gebied zijn uitgenodigd om mee te denken. Van 6 mei tot 3 juni 2019 heeft het concept Gebiedspaspoort 2.0 RIVIUM ter inzage gelegen. Na deze periode zijn aanvullende onderzoeken uitgevoerd en gesprekken gevoerd met belanghebbenden. Dit alles heeft ertoe geleid dat de gemeenteraad van Capelle aan den IJssel kon instemmen met de kaders en randvoorwaarden voor de ontwikkeling. Onderaan deze pagina kunt u Gebiedspaspoort 2.0 RIVIUM downloaden.

3D-model
In Gebiedspaspoort 2.0 RIVIUM worden andere bouwhoogtes genoemd dan in het huidige bestemmingsplan wordt toegestaan, en dat is best even wennen. Via deze link kunt u een 3D-model bekijken, dat weergeeft wat deze bouwmogelijkheden kunnen betekenen voor het gebied en de omliggende wijken. Met de balk aan de linkerzijde kunt u zowel door het gebied ‘wandelen’ als de schaduweffecten op verschillende tijdstippen bekijken. Dit 3D-model is geen concreet plan, maar een ruimtelijke verkenning die een indicatie geeft van wat het nieuwe gebiedspaspoort mogelijk maakt. De daadwerkelijke plannen worden door ontwikkelaars gemaakt, en zullen er anders uit zien. Er kunnen dan ook geen rechten aan het 3D-model worden ontleend.

Rivium Magazine
Om de ambities van meer dan alleen de gemeente weer te geven, brachten we in mei 2019 wensen en dromen van betrokkenen in beeld in het Rivium Magazine. Klik hier voor: Rivium Magazine

Derde generatie ParkShuttle
Vanaf eind januari '20 is de nieuwe ParkShuttle te zien vanaf metrostation Kralingse Zoom. De komende maanden worden verschillende tests uitgevoerd, om ervoor te zorgen dat er rond de zomer weer passagiers mee kunnen! Benieuwd naar meer? Het Algemeen Dagblad schreef er een artikel over. Klik hier voor het artikel.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau MER RIVIUM in definitief vastgesteld
Voordat de MER Rivium kan worden gestart moet hiervoor een aanpak worden opgesteld. Deze aanpak heet ook wel Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). De concept NRD heeft van 14 januari t/m 24 februari ter inzage gelegen en is op 29 april 2021 definitief vastgesteld. 

Alle ontvangen inspraakreacties zijn verwerkt in een Nota van Beantwoording die ook online beschikbaar is. 

Downloads

Meer weten over dit project?

Nieuws