Capelle aan den IJssel

Capelle krijgt 30,8 miljoen om sneller woningen te bouwen in Rivium

Capelle aan den IJssel krijgt definitief 30,8 miljoen euro van het Rijk. Met de bijdrage worden eerder dan gepland verkeers- en vervoersvoorzieningen aangelegd in en rondom het Rivium. Dit is in het voordeel van Capelle en haar buurgemeenten, onder andere omdat er sneller woningen gebouwd worden. Doel van de maatregelen is vooral het fietsvriendelijker maken van de omgeving en het versterken van openbaar vervoersvoorzieningen. Hierdoor wordt de verkeersdruk in de omgeving van het Rivium minder groot.

Het eerder uitvoeren van de plannen is mogelijk door de zogenoemde Rijkssubsidie voor de versnellingsagenda. Het kabinet heeft in het coalitieakkoord € 7,5 miljard vrijgemaakt om nieuwe woonwijken bereikbaar te maken. Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) en minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) maakten maandag 14 november bekend hoe dit geld besteed wordt.

Wijk goed bereikbaar houden

Met de miljoenen van het Rijk gaat Capelle het Rivium fiets- en openbaar vervoervriendelijk maken. Dit helpt om de wijk goed bereikbaar te houden, ook als er straks flink wat woningen bijkomen. Zo gaat de gemeente aan de slag met de uitbreiding van de Parkshuttle en de voorzieningen rondom de nieuwe halte voor de Waterbus. Ook wordt geïnvesteerd in een openbare fietsenstalling, veilige doorfietsroutes en bredere fietspaden. Door deze maatregelen wordt het Rivium een aantrekkelijke plek om te gaan wonen. Ook wordt de verkeersdruk op de gebieden ernaast minder groot. De gemeenteraad moet nog wel beslissingen nemen over de verschillende projecten.

Het Capelse college toonde zich uitermate tevreden na de beslissingen van het Kabinet. Wethouder Harriët Westerdijk, verantwoordelijk voor Rivium: “Serieus geld van het Rijk komt nu de komende jaren naar Capelle. Dat maakt ons natuurlijk blij en het helpt enorm om de gewenste infrastructuur in Rivium voor fietsers en OV in te richten. Goed voor de toekomstige bewoners, maar ook werknemers van bedrijven in Rivium en eigenlijk alle Capellenaren.”

Sneller bouwen vanwege woningnood

Vanwege de woningnood vraagt het Rijk aan gemeenten en provincies om de bouw van woningen te versnellen. Er is dan wel extra geld nodig voor verbetering van de infrastructuur. Het kabinet trekt ongeveer 1,5 miljard euro uit voor de bereikbaarheid en bouw van zo’n 135.000 woningen binnen nu en de komende vijf jaar. Gemeenten hebben woningbouwplannen ingediend, die door bijvoorbeeld de aanleg van een fietspad of brug sneller gerealiseerd kunnen worden. Uit de voorstellen zijn zeventig projecten gekozen, die een bijdrage ontvangen. Capelle aan den IJssel zit hier nu definitief ook bij en krijgt 30,8 miljoen.

Rivium

Het Rivium wordt een moderne wijk waar wonen en werken hand in hand gaan. Een aantal kantoorpanden worden de komende jaren omgebouwd tot woningen, andere gebouwen worden gesloopt en vervangen door woontorens. Hiermee komen er de komende jaren ongeveer 5.000 woningen bij in Capelle aan den IJssel, zowel huur- als koopappartementen in verschillende prijscategorieën.