Capelle aan den IJssel

Avond omgeving Kerklaan 450

Als omwonende of ondernemer in de nabijheid van de Kerklaan, nodigen we u graag uit voor een bijeenkomst op maandag 25 april 19:00 - 20:30 uur om u te informeren over de stand van zaken van de plannen met het ING-gebouw aan de Kerklaan 450.

Eerste ideeën eigenaar

Het ING-gebouw is in 2019 aangekocht door ERA capelle b.v., gelinieerd aan ontwikkelaar HIG, die hier een nieuw pand met voornamelijk appartementen wil realiseren. Hiervoor is medewerking van de gemeente nodig. In januari 2020 hebben medewerkers van de gemeente de eerste ideeën hiervan aan omwonenden gepresenteerd.

Behoud pand niet gelukt

Veel Capellenaren bleken het jammer te vinden dat het pand gesloopt wordt. Gedurende de afgelopen 2 jaar is daarom diverse malen gezocht naar een invulling van het bestaande pand om daarmee het gebouw te kunnen behouden. Een haalbaar plan bleek echter niet mogelijk.

Nieuwe start nieuwbouwvariant

Ook bleken er zorgen bij omwonenden over de nieuwbouwplannen. Om tegemoet te kunnen komen aan de wensen van omwonenden is in september 2021 een nieuwe start gemaakt met de uitwerking van de nieuwbouwvariant. Hiertoe is een digitale informatie- en participatieavond georganiseerd en vervolgens zijn diverse varianten besproken met de klankbordgroep. Dit heeft veel input opgeleverd voor V8, het door HIG ingehuurde architectenbureau.

Graag willen we u uitnodigen voor de presentatie van het schetsontwerp van V8.

Maandag 25 april, inloop 18:45 uur, start 19:00 - 20:30 uur in het Gemeentehuis

Wilt u ons even laten weten of u komt? Dat kan door te mailen naar 

doemee@capelleaandenijssel.nl

Graag tot ziens op maandag 25 april!