Capelle aan den IJssel

Informatie- en participatieavond ING Gebouw

Op 23 januari 2019 informeerde de gemeente Capelle aan den IJssel buurtbewoners over het idee van projectontwikkelaar HIG uit Leiden voor een appartementengebouw op de locatie van het huidige ING gebouw aan de Kerklaan 450.

Tijdens deze avond bestond er bij een aantal omwonenden weinig draagvlak voor de toenmalige plannen. In de afgelopen anderhalf jaar is onderzocht of het bestaande pand behouden kan blijven. Eerst door een onafhankelijk bureau en daarna door de initiatiefgroep ‘de leeuw van Capelle’. Deze initiatiefgroep bestaat uit een aantal omwonenden van het pand. Tot nu toe heeft dit niet het gewenste resultaat opgeleverd. Daarom is in overleg met de initiatiefgroep besloten om parallel aan hun traject ook de nieuwbouwvariant weer op te pakken.

De gemeente en HIG hebben een nieuwe start gemaakt en betrekken omwonenden en andere belanghebbenden bij de planvorming voor nieuwbouw. Als aftrap voor de planvorming was er donderdag 23 september een informatie- en participatieavond over het planproces tot nu toe. Ook over de aanpak van het te doorlopen traject en de eerste ideeën van HIG voor een nieuw gebouw. Tegelijk konden omwonenden hun mening en wensen kenbaar maken.

De presentatie van HIG en de gemeente inclusief de resultaten van de meningen en wensen van de omwonenden vindt op deze website onder downloads.