Capelle aan den IJssel

Voorlopig ontwerp Amandelpark

Afgelopen week stonden wij met het voorlopig ontwerp van het Amandelpark op verschillende plekken in de stad om het plan toe te lichten.

Voorlopig ontwerp Amandelpark

Het Amandelpark krijgt in de toekomst een nieuwe uitstraling. Enige tijd geleden hebben we met omwonenden gesproken over de invulling van het park. De wensen die toen op tafel kwamen zijn gebruikt om een voorlopig ontwerp te maken.

Met dit ontwerp willen we het park meer een parkgevoel geven en het toegankelijker maken. Zo verbeteren we de verbinding met de omgeving en het centrum. Het voorlopig ontwerp is nu klaar en dat hebben wij op 25 juni gepreseteerd in het Amandelpark en op 30 juni stonden wij met het ontwerp op de weekmarkt in het centrum van Capelle. 

We hebben veel mooie reacties mogen ophalen, maar mocht u nog iets te binnen schieten: op capellebouwtaandestad.nl/project/kwaliteitsverbetering-amandelpark vindt u de visuele impressies en de presentatie van het voorlopige ontwerp. Hier kunt u ook een reactie achterlaten!