Capelle aan den IJssel

Kwaliteitsverbetering Amandelpark

Modern wonen en zorgverlening in het Amandelpark

Met diverse maatregelen zorgen we voor een kwaliteitsverbetering van het Amandelpark, zodat mensen (jong en oud) er graag heen gaan. Het Amandelpark ligt dicht bij het centrum, maar veel inwoners van Capelle aan den IJssel weten niet van het bestaan van dit park. Dit komt onder andere doordat het park aan de buitenzijde geen toegankelijke en groene uitstraling heeft. De plantentuin van het Amandelpark is mooi ingericht, maar ligt besloten in het park. De rest van het park heeft een sobere uitstraling.

Om ervoor te zorgen dat jong en oud het park beter (kunnen) gebruiken, verbeteren we de toegankelijkheid voor fietsers en voetgangers vanuit het stadshart en de omliggende wijken. Een nieuw fietspad door het Amandelpark verbindt het park met het scholencluster Alkenlaan-Pelikaanweg en met het Schollebos. Daarmee wordt het Amandelpark onderdeel van een belangrijke wandel- en fietsverbinding in Centraal Capelle. Ook maken we het park aantrekkelijker door het deels in te richten als een verblijfsplek die uitnodigt tot rust en bezinning, zoals een heemtuin / arboretum.

Zo wordt het Amandelpark de ontspannen tegenhanger van het bruisende Stadsplein en het Lijsterpark, dat meer op sportiviteit is ingericht.

Doe mee
Bewoners werden op verschillende momenten betrokken bij het ontwerp van het park. Via bewonersbijeenkomsten op locatie, hebben bewoners ingebracht in de verandering van hun leefomgeving. Tijdens deze bijeenkomsten werden de plannen en het ontwerp van de nieuwe situatie doorgenomen. Op basis van de gemaakte opmerkingen hebben we een voorlopig ontwerp gemaakt.

Vervolgens werd er een bijeenkomst met direct aanwonenden georganiseerd. Hierin kon men reageren op het voorlopig ontwerp. Deze opmerkingen werden uitgewerkt in het definitief ontwerp. Op 1 februari 2023 was er een laatste bijeenkomst, waar we met de omwonenden in gesprek gingen. Daar presenteerden we het definitief ontwerp en hebben we de keuzes toegelicht.