Capelle bouwt aan de stad

Kwaliteitsverbetering Amandelpark

Rust en ruimte in het hart van Capelle

Capelle aan den IJssel
Capelle bouwt aan de stad

Momenteel werken we aan de aanleg van het Amandelpark. Deze groenstrook wordt straks het stadspark voor jong en oud. Capellenaren kunnen er spelen, ontspannen en bewegen. Maar het park biedt nog veel meer.

Het Amandelpark ligt dicht bij het centrum, maar veel inwoners van Capelle aan den IJssel weten niet van het bestaan van dit park. Dit komt onder andere doordat het park aan de buitenzijde geen toegankelijke en groene uitstraling heeft. De plantentuin van het Amandelpark is mooi ingericht, maar ligt besloten in het park. Daar gaan we nu verandering in brengen.

Bij veel Capellenaren is er veel behoefte om groene gebieden te behouden of zelfs uit te breiden. Wethouder Eric Faassen is blij dat we gaan starten: “We maken van het Amandelpark een geweldige plek. Het park wordt echt een stadspark op loopafstand van de Koperwiek. Het is de ontspannen tegenhanger van het bruisende Stadsplein en het Lijsterpark. Straks staat het hier vol bomen en planten waar vogels, bijen en vlinders op af komen. Dit maakt het Amandelpark tot een plek die bijdraagt aan meer biodiversiteit in de stad.” 

Rust, ruimte, groen, sport, spel en ontspanning

Naast rust en ruimte, biedt het stadspark straks nog veel meer.

  • Dwars door het park leggen we een nieuw fietspad aan dat het park verbindt met het scholencluster Alkenlaan-Pelikaanweg, het Schollebos en de wijk Schollevaar. Daarmee wordt het Amandelpark onderdeel van een belangrijke noord-zuid wandel- en fietsverbinding in Capelle.

  • Vanuit het winkelcentrum De Koperwiek en het metrostation komt een fraai wandelpad met veel groen. Dit loopt tot aan de Fluiterlaan aan de andere zijde.

  • Onder de metrobaan verschijnt een speelstrip met kunstgras met beweegtoestellen, schaak- en damspellen en speeltoestellen voor kinderen.

  • In het park zijn straks groene ontmoetings- en rustplekken en een plantentuin met educatieborden.

  • Ten slotte komt er een Anjertuin, een herdenkingsplek voor veteranen.

Planning

Sinds eind september 2023 wordt er gewerkt aan de aanleg van het stadspark. Kort hierna heeft het lang en hevig geregend. Hierdoor konden we niet verder werken. De werkzaamheden zijn eind maart / begin april hervat. In het volgende plantseizoen (november/december) worden beplanting en bomen aangebracht. Naar verwachting is het Amandelpark in december 2024 gereed.

Wensen van bewoners

Veel Capellenaren houden van het groen in de stad en willen het liefst nog meer groen. Zij willen vooral een parkgevoel, toegankelijkheid en aandacht voor educatie. Bewoners werden op verschillende momenten betrokken bij het ontwerp van het park. Via bewonersbijeenkomsten op locatie, hebben bewoners meegedacht over de verandering van het park. 

Een belangrijk speerpunt van de raad was het verbeteren van de toegankelijkheid van het park voor fietsers en voetgangers vanuit het stadshart en de omliggende wijken. Met de komst van het Amandelpark komen we tegemoet aan de wensen van de gemeenteraad en de bewoners rondom het gebied.

Planning

Voorbereidingsfase Werk in uitvoering: kwaliteitsverbetering Amandelpark

Downloads

Meer weten over dit project?