Capelle aan den IJssel

Maatregelen geluidsoverlast Algeraweg

De gemeente Capelle start in februari met de eerste maatregelen om de geluidsoverlast die het verkeer op de Algeraweg veroorzaakt te verminderen. Samen met vertegenwoordigers van de 3 wijkoverleg platforms, de Capelse Aanjagers en een externe deskundige realiseert de gemeente deze maatregelen. Met informatieborden, markeringen op het wegdek en verkeersborden met smiley’s worden automobilisten gestimuleerd hun snelheid aan te passen. In de zomer komen daar permanente snelheidsdisplays bij en al in mei dit jaar zet de RET stillere elektrische bussen in op buslijnen over de Algeraweg. Met deze korte termijn maatregelen wil de gemeente de leefbaarheid voor bewoners in de directe omgeving verbeteren.

Wethouder Maarten Struijvenberg van Verkeer wil met de maatregelen oplossingen bieden voor de geluidsoverlast die direct omwonenden van de Algeraweg ervaren: “Dagelijkse geluidsoverlast is heel vervelend voor bewoners. De oplossingen liggen niet voor het oprapen, want er is nou eenmaal flink wat verkeer in dit stuk van Capelle. Op de langere termijn gaat Capelle (samen met onder andere Rijkswaterstaat, Provincie en de Metropoolregio) de Algeracorridor flink aanpassen, maar wij hebben daarop vooruitlopend gekeken naar maatregelen die nu de overlast kunnen terugdringen.”

Stil wegdek

De gemeente Capelle aan den IJssel is daarnaast van plan om de asfaltlaag op de Algeracorridor te vervangen. Daarvoor is nog onderzoek nodig. Naar verwachting kan de asfaltlaag eind dit jaar of begin volgend jaar worden vervangen door een geluiddempend stil wegdek. Deze maatregel zal een vergelijkbaar geluiddempend effect hebben als het halveren van de hoeveelheid verkeer. Dit voorjaar zal hierover in de gemeenteraad worden gesproken.

Grootschalige aanpassingen

Vanaf circa 2030 zal Capelle (samen met onder andere Rijkswaterstaat, Provincie en de Metropoolregio) de verkeerssituatie van de Algeracorridor (Kralingseplein – Algerabrug – Krimpen aan den IJssel) aanpakken. Dan worden grootschalige maatregelen genomen voor een betere doorstroming in combinatie met de benodigde geluids- en snelheidsmaatregelen. Meer informatie hierover is te vinden op www.oeververbindingen.nl.

Onderzoeken

De gemeente Capelle doet de komende tijd nog onderzoek naar meer mogelijkheden om de geluidsoverlast terug te dringen. Een technisch onderzoek wordt gedaan om te bekijken of het geluidscherm langs de Algeraweg kan worden verhoogd en welke kosten dit met zich meebrengt. Ook worden er momenteel onderzoeken gedaan naar de mogelijkheden om de doorstroming van het autoverkeer te verbeteren. Met het uitgangspunt om de files terug te dringen zodat automobilisten minder afremmen en optrekken wat weer positief is bij het terugdringen van geluidhinder. De politie heeft toegezegd incidenteel te handhaven op verkeersovertredingen zoals asociaal geluidsoverlast van hard optrekkende motoren. Omwonenden ervaren die geluiden als zeer hinderlijk.

Aanbevelingen van bewoners

Bewoners die andere ‘slimme geluidmaatregelen’ hebben kunnen tot 1 maart a.s. hun tips en suggesties via deze website doorgeven aan de gemeente. Bewoners uit de directe omgeving worden via een bewonersbrief geïnformeerd.