Capelle aan den IJssel

Maatregelen Algeracorridor

Verbetering doorstroming en leefbaarheid

Op de wegen in het zuidoosten van de Rotterdamse regio is het erg druk met al jarenlang files op de Algeracorridor langs de gemeenten Rotterdam, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Krimpenerwaard. Hierdoor staat de leefbaarheid en bereikbaarheid onder druk.

De files hebben diverse oorzaken. Zo moet de Algerabrug regelmatig open voor schepen en zorgen de verkeerslichten voor flinke files. Niet alleen vanuit Krimpen maar ook vanuit Capelse wijken als Middelwatering en Oostgaarde. Verder staat de leefbaarheid als gevolg van het verkeer onder druk. Zo is er geluidsoverlast en hebben omwonenden last van sluipverkeer.

De gemeenten Krimpenerwaard, Krimpen aan den IJssel, Capelle aan den IJssel, Rotterdam, Rijkswaterstaat, provincie Zuid-Holland en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag gaan dit gezamenlijk aanpakken.

MIRT- Verkenning Oeverbindingen regio Rotterdam

Grote maatregelen zijn nodig om op de lange termijn te zorgen voor een goede bereikbare en leefbare regio. Eind 2022 hebben de opdrachtgevers van de MIRT-verkenning de keuze gemaakt voor een Voorkeursalternatief 1b-accent. Alle maatregelen in Capelle staan in bijlage 'Voorkeursalternatief MIRT Algeracorridor' onderaan op deze projectpagina.  

Zienswijze maatregelen Algeracorridor

Wie wil reageren op de gekozen maatregelen voor de Algeracorridor kan een zienswijze indienen op een herziening van de Omgevingsvisie van de provincie Zuid-Holland. Dit kan medio 2023.

Verdere planuitwerking

In voorjaar 2023 start de planuitwerking voor de Algeracorridor (Krimpen – Kralingseplein) en het onderzoek naar de mogelijkheden voor een fietsbrug bij het Vuykpark. Dit is de start van een nieuw participatie proces waarin alle Capelse belanghebbenden aan kunnen meedoen. Omdat de uitwerking steeds meer invloed op de woonomgeving heeft (de plannen worden nu in detail uitgewerkt), zullen Capelse huishoudens actief worden benaderd. Dit gebeurt wanneer er meer duidelijk is over hoe de participatie gaat lopen. De verwachting is dat dit in het eerste kwartaal van 2023 duidelijk is. Er wordt dan een brief gestuurd naar alle huishoudens en bedrijven in de wijken Middelwatering, Capelle-West, ’s Gravenland, Fascinatio, Rivium en langs een deel van de ’s Gravenweg (grens Rotterdam – Schenkelse Dreef).

Andere onderzoeken MIRT

In de MIRT Oeververbindingen Regio Rotterdam zijn ook maatregelen gekozen voor de verbetering van doorstroming op de A16. Er is een keuze gemaakt voor een brug voor tram, langzaam verkeer, hulpdiensten en lokaal verkeer tussen De Esch en Feijenoord. Al deze projecten samen dragen bij aan een betere bereikbaarheid van werk, scholen en andere voorzieningen. Lees hierover meer op www.oeververbindingen.nl.

Korte Termijn Aanpak (KTA)

De MIRT Oeververbindingen is een groot project, waarvoor de uitvoering ligt rond 2030. De Algeracorridor kent op dit moment echter ook al problemen. Daarom worden voor de periode 2022 – 2024 al kleinere maatregelen genomen voor het verbeteren van de bereikbaarheid en het verminderen van geluidhinder. Dit zijn de Korte Termijn Aanpak (KTA) projecten.

KTA – projecten doorstromingsmaatregelen

De KTA-doorstromingsprojecten worden opgepakt en uitgevoerd tussen nu en 2024. Zodra de voorbereiding van een maatregel start, vindt u daarover informatie op de website www.capellebouwtaandestad.nl. Hieronder vindt u de maatregelen die zijn gestart, of binnenkort van start gaan, met een verwijzing naar een website voor meer informatie.

• Fietscorridor Algerabrug – Capelsebrug: Het opwaarderen van de fietsroute Algerabrug – Capelsebrug via de Sibeliusweg. De uitvoering van de verbeterde fietsroute staat gepland in 2023. De uitbreiding van de fietsenstalling ter hoogte van Capelsebrug is al afgerond. Op de website van de gemeente Rotterdam staat meer informatie over de uitbreiding van de fietsenstalling. Extra informatie over de Fietscorridor is ook beschikbaar.

• Herindeling Capelseplein: Met de asfalteringswerkzaamheden op de Algeraweg in september 2022 zijn de opstelvakken voor het Capelseplein aangepast. Dit zorgt voor voor een betere doorstroming. Daarnaast moet het viaduct over de Schönberglaan waarschijnlijk worden verbreed. Het fietspad dat nu nog de Schönberglaan gelijkvloers kruist, kan dan mogelijk boven langs de Algeraweg worden gelegd. Het is ook misschien nodig om de verkeerslichten beter af te stellen. Het project is gestart in het derde kwartaal van 2022. In 2024 moet het project klaar zijn.

• Fietscorridor Capelle (Algerabrug) – Rotterdam (zuidelijke tracé): Het gaat hier om een verbetering van de huidige fietsroute vanaf de Algerabrug langs de IJsseldijk richting Rotterdam. Ook worden de kruispunten die fietsers onderweg tegenkomen veiliger gemaakt. De uitvoering staat gepland in 2024. Meer informatie staat op de website van de gemeente Zuid-Holland.

Campagne voor het slim reizen met OV, fiets of te voet.

KTA-project geluidsmaatregelen Algeraweg

De gemeente Capelle is in februari 2022 gestart met een korte termijn aanpak om geluidsoverlast van de Algeraweg te verminderen. Dit doet Capelle samen met vertegenwoordigers van de drie wijkoverleg platforms (’s Gravenland, Capelle-West en Middelwatering), de Capelse Aanjagers en een externe deskundige. Met informatieborden, markeringen op het wegdek en verkeersborden met smiley’s worden automobilisten gestimuleerd hun snelheid aan te passen. In februari 2023 komen daar permanente snelheidsdisplays bij. Daarnaast zet de RET sinds de zomer van 2022 stillere elektrische bussen in op buslijnen over de Algeraweg. In de tabel hieronder staan de maatregelen beschreven. 

uw tips en suggesties

Downloads

Meer weten over dit project?
  • Sjors Honders, Patrick van der Graaff

Nieuws