Capelle aan den IJssel

Slagboom Ketensedijk in Capelle blijft definitief gesloten

De slagboom bij de Ketensedijk richting de Algeraweg in Capelle aan den IJssel blijft definitief gesloten. Sinds het voorjaar van 2021 is de slagboom op de Ketensedijk al dicht. Uit onderzoek blijkt dat de doorstroming van het verkeer op de N210 sindsdien beter is. Ook is de kans kleiner dat er een file ontstaat vanaf de Abram van Rijckevorselweg richting de Algeraweg. Een andere conclusie die getrokken wordt uit het onderzoek is dat de geluidsoverlast afneemt. Daarnaast hoeft er minder verkeer om te rijden dan vooraf ingeschat. De definitieve afsluiting past ook bij de toekomstige maatregelen voor de Algeracorridor. De aansluiting blijft voor noodgevallen wel beschikbaar voor de hulpdiensten.

De slagboom op de Ketensedijk richting de Algerabrug is sinds april 2021 niet meer open geweest. In dezelfde periode is ook het verkeerslicht voor de afrit vanaf de Algeraweg naar de Ketensedijk uitgezet. Deze tijdelijke maatregelen zijn genomen vanwege de werkzaamheden aan de Grote Kruising in Krimpen aan den IJssel. Ze zorgden toen voor een betere doorstroming van het verkeer. De Grote Kruising is sinds juli 2022 klaar. Het verkeerslicht staat sinds de opening van de Grote Kruising weer aan.

Onderzoek naar de sluiting

Capelle heeft onderzoek gedaan naar de gevolgen van de sluiting van de slagboom. Hieruit blijkt dat de doorstroming van het verkeer op de N210 beter is bij een gesloten slagboom. Daarnaast is de kans kleiner dat er een file ontstaat vanaf de Abram van Rijckevorselweg richting de Algeraweg. Een andere conclusie uit het onderzoek is dat de geluidsoverlast afneemt, doordat het verkeer minder op hoeft te trekken. Als laatste hoeven er door de afsluiting van de slagboom minder voertuigen om te rijden dan gedacht. De resultaten van het onderzoek zijn reden om de maatregel definitief te maken.

De situatie met gesloten slagboom past goed bij de plannen voor de Algeracorridor. Het gaat hierbij om een pakket maatregelen, die de doorstroming van het verkeer op de Algeracorridor verbetert. Eén van de maatregelen is het loskoppelen van de Ketensedijk en Nijverheidsstraat van de Algeraweg. De plannen voor de Algeracorridor worden de komende tijd uitgewerkt, de werkzaamheden zelf starten rond 2027.

Gevolgen voor het verkeer

Dat de slagboom gesloten blijft, betekent dat verkeer op de Nijverheidsstraat en Ketensedijk niet meer over de Algerabrug richting Krimpen aan den IJssel kan rijden. In de richting van Capelle aan den IJssel blijft de situatie hetzelfde. De Ketensedijk en de Nijverheidstraat zijn bereikbaar vanuit Krimpen aan den IJssel. Hulpdiensten kunnen nog wel gebruikmaken van de aansluiting op de Algeraweg.