Capelle aan den IJssel

Werkzaamheden Schildersvormenbuurt fase 2

Wij investeren in uw wijk

De riolering in de Schildersvormenbuurt is aan vervanging toe en de straat is verzakt. Daarom zal de riolering worden vervangen en de straat opgehoogd. Bij het vervangen van de riolering zal een gecombineerd hemelwater en drainagestelsel (DT-riool) worden aangelegd. Op deze manier wordt het hemelwater afgevoerd naar de singel. De verharding zal uit het oogpunt van duurzaamheid en kostenbesparing wordt hergebruikt. Het asfalt op de erfontsluitingswegen in de wijk zal vervangen worden door betonstraatstenen. Ook gaan we de groenvoorzieningen en speelplaats aan de Pastel vervangen. Verder worden er ondergrondse containers geplaatst en wordt de verlichting vervangen door LED-verlichting. Hiermee krijgt deze wijk een kwaliteitsimpuls.

Update werkzaamheden
Vorig jaar juni is er gemeld dat we in maart 2022 zouden starten met de
onderhoudswerkzaamheden. Toen moesten we het werk uitstellen vanwege een
tekort aan PVC. Helaas worden de werkzaamheden weer uitgesteld. 

Wat is er aan de hand?
Onder de grond liggen naast het riool ook veel kabels en leidingen. Dit zijn de kabels en
leidingen waar onder andere uw stadswarmte vandaan komt, maar ook uw elektriciteit, water
of de kabels van uw internetprovider. De ruimte onder de grond is beperkt. Om de kwaliteit
van het leidingwerk te garanderen, maken we afspraken met de eigenaren van deze kabels
en leidingen. Deze eigenaren zijn de zogenaamde netbeheerders. Als het mogelijk is,
vervangen deze netbeheerders hun leidingwerk in dezelfde periode. Zo houden we de
overlast voor u zo beperkt mogelijk.
De warmteleidingen en elektriciteitskabels in uw wijk zijn ook aan vervanging toe. Om die
reden worden er afspraken gemaakt met het energiebedrijf Eneco en netbeheerder Stedin.
De werkzaamheden worden op elkaar afgestemd. Eneco heeft onlangs aangegeven meer tijd
nodig te hebben voor onder andere onderzoek naar de ruimte in de ondergrond.

Hoe nu verder?
Wat de uitkomsten van het onderzoek voor gevolgen hebben voor de planning, bespreken we
momenteel met Eneco en Stedin. We zullen u zo snel mogelijk informeren als de nieuwe
planning bekend is. Klein lichtpuntje. Er is momenteel voldoende PVC op voorraad.

Planning

Voorbereidingsfase

Downloads

Meer weten over dit project?

Nieuws

Er zijn geen nieuwsberichten