Capelle aan den IJssel

Werkzaamheden Schildersvormenbuurt fase 2

Wij investeren in uw buurt

De riolering in de Schildersvormenbuurt is aan vervanging toe en de straten zijn verzakt. Daarom vervangen we de riolering en hogen we de straten op.
In het nieuwe rioolstelsel zijn vuil- en schoonwater gescheiden. Regenwater wordt afgevoerd naar de sloten en niet naar de rioolwaterzuivering.
Verharding wordt uit het oogpunt van duurzaamheid en kostenbesparing zo veel mogelijk hergebruikt.
Het asfalt op de wegen zal vervangen worden door betonstraatstenen.
Alle parkeerplaatsen krijgen een groene inrichting.
In Ikoon brengen we waterdoorlatende verharding aan. De beplanting in uw buurt en ook de speelplaats aan de Pastel worden vervangen. Verder worden er ondergrondse containers geplaatst en vervangen we de verlichting door LED-verlichting.
Hiermee krijgt deze wijk een kwaliteitsimpuls.

Update werkzaamheden

Het werk zal worden uitgevoerd in drie fasen.

In de eerste fase verwijderen we het asfalt, brengen we de riolen aan en voorzien we de rijbanen van een tijdelijke verharding.

In de tweede fase voert Eneco haar werkzaamheden uit. Elke woning krijgt een aparte aansluiting op het warmtenet.

In de derde fase wordt de nieuwe inrichting aangebracht. Daarmee bedoelen we de verharding, het groen, de verlichting, speelplekken, etc.)

We starten dit jaar met de uitvoering van de eerste fase. De derde fase ronden we af in 2026.

Animatie

Via deze link komt u bij een animatiefilmpje die u een indruk geeft van de nieuwe inrichting: https://youtu.be/b7DaZru8sSA

Wat is er aan de hand?

Binnenkort voert Stedin op een aantal plekken werkzaamheden uit aan haar kabels.

Eneco is klaar met haar plannen voor de werkzaamheden aan het warmtenet.

Duurzame inrichting

Het klimaat is altijd in beweging. Natuurlijke en menselijke invloeden zorgen voor verandering. Steeds vaker hebben we last van extreem weer.

Wij mensen doen ons best om oplossingen te vinden voor de oorzaken en gevolgen van klimaatverandering. Zo ook bij het opnieuw inrichten van een buurt.

We kiezen voor een inrichting die bestand is tegen de gevolgen van klimaatverandering. De wijk is straks 18% groener. Meer plantvakken betekent meer grond. En dat helpt om het water van stortregens op een natuurlijke manier af te voeren. Groen is ook goed om hittestress tegen te gaan. Stenen warmen op. Groen blijft koel.

Bij de herinrichting gebruiken we producten die het milieu minder belasten. Zo zit er geen cement in de stenen van de parkeervakken.

Duurzame onderdelen

DIT riool. Schoonwater komt niet in het vuilwaterriool terecht, maar wordt afgevoerd naar sloten. Het asfalt van de wegen vervangen we door straatstenen. Het asfalt van wandelpaden vervangen we door halfverharding. De parkeervakken krijgen een groene inrichting. We maken gebruik van waterdoorlatende verharding

Bij enkele complexen van Havensteder laten we het water uit regenpijpen via speciale tegels over de verharding lopen. Het water komt niet meer terecht in het vuilwaterriool.

Hoe nu verder?

Zodra er zicht is op een uitvoeringsmoment, ontvangt u een brief en een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst.

Planning

Voorbereidingsfase Uitvoeringsfase

Downloads

Meer weten over dit project?

Nieuws

Er zijn geen nieuwsberichten