Capelle aan den IJssel

Bomen over de toekomst van het Schollebos

Het Schollebos is een prachtig stuk natuur en wordt door veel inwoners gebruikt. Het stadsdeelpark is nu ruim 40 jaar oud en in een nieuwe fase terecht gekomen. Daarbij is de vraag hoe gaan we verder met het gebruik, behoud en onderhoud van het Schollebos.

Daarom wil de gemeente Capelle aan den IJssel dat gebruikers en organisaties meedenken over de toekomst van het Schollebos. Daarmee is begin dit jaar een start gemaakt met inwoners, belanghebbende organisaties, Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard, de Gemeenteraad en de Jongerenraad.

Aandacht voor het Schollebos

Op 7 januari vond een eerste themabijeenkomst over het Schollebos plaats. Deze werkwijze is gekozen omdat eerst een gemeenschappelijke toekomst van het Schollebos uitgewerkt moet worden. Die visie vormt de zogenaamde stip aan de horizon, het eindbeeld van het Schollebos voor de komende tientallen jaren. Want zoveel tijd heeft het ontwikkelen van een bos en natuurwaarde nodig. Daarna wordt samen bepaald wat eenmalig en wat regelmatig gedaan moet worden om het eindbeeld te bereiken. Alle partijen waren positief om mee te denken over de toekomst van het Schollebos en daar plannen voor op te stellen. De komende weken werken we hard aan een eerste versie van het plan voor het stadsdeelpark.

Uw inbreng is welkom

Maar niet alleen de mening van bovengenoemde partijen is belangrijk. Ook uw mening telt. Daarom bent u binnenkort van harte welkom om binnen te lopen in het pannenkoekenhuis aan de Bermweg in het Schollebos en het plan te bekijken. Graag horen we daar uw mening. We hopen op veel interesse! Meer informatie over de data en tijden hiervoor volgen op een later moment.