Capelle bouwt aan de stad

Hoek Capelseweg Bermweg

Herontwikkeling op de hoek Capelseweg Bermweg

Capelle aan den IJssel
Woningbouw

Met de herontwikkeling van de hoek aan de Capelseweg en Bermweg gaat Mahler Vastgoed Ontwikkeling in totaal 45 nieuwe woningen realiseren, verdeeld in 2 fasen. In het gebied komen diverse soorten woningen.

De hoek Capelseweg en Bermweg ligt aan één van de belangrijke ontsluitingswegen van Capelle, dichtbij het Schollebos, winkels en andere voorzieningen. De kruising Capelseweg-Bermweg is een druk verkeerspunt. De uitstraling van het kruispunt is nu niet aantrekkelijk. De herontwikkeling van deze locatie geeft een kans voor het verbeteren van de kwaliteit in dit gebied.

Mahler Vastgoed Ontwikkeling (MVO) bouwt appartementen in het betaalbare segment voor starters en/of senioren. Ook komen er kleinschalige eengezinswoningen voor startende gezinnen, senioren en emptynesters (vitale senioren van wie de kinderen niet meer thuis wonen). De nieuwbouw vormt een passende overgang naar de bebouwing in de omgeving. De ontsluiting komt op de Bermweg, zo ver mogelijk van de kruising.

Vaststelling gebiedspaspoort Capelseweg Bermweg 1.1
Op 13 november 2017 heeft de gemeenteraad het gebiedspaspoort 1.0 vastgesteld. Na veel interactieve bijeenkomsten met onder meer inwoners heeft de gemeenteraad op 15 maart 2021 het gebiedspaspoort 1.1 vastgesteld. In het gebiedspaspoort zijn ambities en spelregels opgesteld voor het gebied. Het gebied wordt onderverdeeld in B1 t/m B6. Fase 1 omvat de gebieden B1 t/m B5. Fase 2 omvat gebied B6.

Tegelijk heeft de gemeenteraad unaniem een motie aangenomen. In de motie vraagt de gemeenteraad het college om met de zittende ondernemers op de locatie in gesprek te gaan om een oplossing te zoeken voor het beëindigen van de bedrijfsactiviteiten. De bedoeling is om het gebied B1 t/m B6 integraal te ontwikkelen en aan de eerder geuite bezwaren van omwonenden tegemoet te komen. Daarnaast gaat de initiatiefnemer de omwonenden bij de uitwerking van het bouwplan en de herinrichting van B6 betrekken.

Fase 1

Omgevingsvergunning B1 t/m B5 vastgesteld

De omgevingsvergunning en het besluit hogere waarden geluid zijn op 10 mei 2022 vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. De stukken kunt u inzien op ruimtelijkeplannen.nl en onderaan deze pagina.

Schinkelsveen
Het plan voor fase 1 waarvoor de omgevingsvergunning is ingediend omvat 38 koopwoningen, waarvan 16 eengezinswoningen, 4 twee-onder-een-kapwoningen, 17 appartementen en 1 vrijstaande woning. In januari 2022 is de verkoop gestart onder de naam ‘BOSS’, verwijzend naar de ligging aan het Schollebos. Voor de ontsluitingsweg in de nieuwe woonbuurt is al een straatnaam door het college vastgesteld: Schinkelsveen. De naam is ontleend aan het buurtschap dat ooit in dit gebied heeft bestaan.

In januari 2023 is gestart met de sloop van de bestaande bebouwing. Naar verwachting worden in de tweede helft van 2024 de eerste woningen opgeleverd.

Fase 2

Achterterrein B6
Het achterterrein waar nu het bedrijf Jongenelen en de Voedselbank zijn gehuisvest is de ontwikkellocatie B6. Voor het bedrijf Jongenelen is een andere locatie beschikbaar en de Voedselbank is momenteel met de pandeigenaar in gesprek over een andere plek.

Het plan is qua architectuur in lijn met de ontwikkeling B1 t/m B5 en de wegontsluiting is ook via de Schinkelsveen. In totaal komen er 7 woningen bij, waarvan 1 x 2-onder-1 kap en 5 vrijstaande woningen.

Voor dit project is inmiddels de aanvraag voor omgevingsvergunning ingediend. Onder de nieuwe Omgevingswet heet dit een BOPA, dit staat voor buitenplanse omgevingsplan activiteit. Dit is het eerste BOPA project binnen de gemeente Capelle aan den IJssel. Naar verwachting zal het in Q2/Q3 2024 vergund worden.

Meer informatie

Kijk ook op de website 'Wonen als een BOSS' van Mahler Vastgoed Ontwikkeling. Op deze site kunt u uw interesse kenbaar maken voor een woning. Ook staan daar de contactgegevens van Mahler Vastgoed Ontwikkeling.

Downloads

Meer weten over dit project?

Nieuws