Capelle aan den IJssel

Hoek Capelseweg Bermweg

Herontwikkeling op de hoek Capelseweg Bermweg

Met de herontwikkeling van de hoek van de Capelseweg en Bermweg gaat Mahler Vastgoed Ontwikkeling 38 woningen realiseren. In het gebied komen diverse soorten woningen. De hoek verandert in positieve en kwalitatieve zin en krijgt daarmee een grote opwaardering.

De hoek Capelseweg en Bermweg ligt aan één van de belangrijke ontsluitingswegen van Capelle, dicht bij het Schollebos, winkels en andere voorzieningen. De kruising Capelseweg-Bermweg is een druk verkeerspunt. De uitstraling van het kruispunt is nu niet aantrekkelijk. De herontwikkeling van de locatie geeft een kans voor een kwaliteitsimpuls.

MVO kiest voor appartementen in het betaalbare segment voor starters en/of senioren. Ook komen er kleinschalige grondgebonden woningen voor startende gezinnen, senioren en emptynesters (vitale senioren van wie de kinderen niet meer thuis wonen). De nieuwbouw vormt een passende overgang naar de bebouwing in de omgeving. De ontsluiting komt op de Bermweg, zo ver mogelijk van de kruising.

Vaststelling Gebiedspaspoort Capelseweg Bermweg 1.1
Op 13 november 2017 heeft de gemeenteraad het gebiedspaspoort 1.0 vastgesteld. Na veel interactieve bijeenkomsten met onder meer inwoners heeft de gemeenteraad op 15 maart 2021 het Gebiedspaspoort 1.1 vastgesteld. In het gebiedspaspoort zijn ambities en spelregels opgesteld voor het gebied. Het gebied wordt onderverdeeld in B1 t/m B6. 

Tegelijk heeft de raad unaniem een motie aangenomen. In de motie vraagt de raad het college om met de zittende ondernemers op de locatie in gesprek te gaan om een oplossing te zoeken voor het beëindigen van de bedrijfsactiviteiten. De bedoeling is om het gebied B1 t/m B6 integraal te ontwikkelen en aan de eerder geuite bezwaren van omwonenden tegemoet te komen. Daarnaast gaat de initiatiefnemer de omwonenden bij de uitwerking van het bouwplan en de herinrichting van B6, als dit aan de orde is, betrekken.

Omgevingsvergunning B1 t/m B5 vastgesteld

De ontwerp omgevingsvergunning, het ontwerpbesluit hogere waarden en de ontwerp watervergunning van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard hebben van donderdag 27 januari 2022 tot en met woensdag 9 maart 2022 ter inzage gelegen. Er zijn vier zienswijzen ingediend op de ontwerp omgevingsvergunning en één zienswijze op de ontwerp watervergunning. De ingediende zienswijzen zijn samengevat en van een reactie voorzien in de “Nota van beantwoording zienswijzen Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Capelseweg/Bermweg”.

De omgevingsvergunning en het besluit hogere waarden geluid zijn op 10 mei 2022 vastgesteld door het college van B&W. Deze besluiten liggen samen met de watervergunning van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard vanaf 19 mei 2022 tot en met 29 juni 2022 ter inzage. De stukken kunt u inzien op ruimtelijkeplannen.nl en onderaan deze pagina.

Schinkelsveen
Het plan waarvoor de vergunning is ingediend omvat 38 koopwoningen, waarvan 16 eengezinswoningen, 4 twee-onder-een-kapwoningen, 17 appartementen en 1 vrijstaande woning. In januari 2022 is de verkoop gestart onder de naam ‘Boss’, verwijzend naar de ligging aan het Schollebos. Voor de ontsluitingsweg in het nieuwe buurtje is al een straatnaam door het college vastgesteld: Schinkelsveen. De naam is ontleend aan het buurtschap dat ooit in dit gebied heeft bestaan.

Achterterrein B6
Zowel de gemeente als MVO zijn in gesprek met de ondernemers op het achterterrein (B6). Een eventuele uitplaatsing van de bedrijvigheid is een optie. Er zal eerst een geschikte locatie in beeld moeten komen. Zodra deze gevonden wordt en er een akkoord is met de ondernemers, dan is dit terrein ook beschikbaar voor woningbouw. Mocht dit niet lukken dan blijven de bedrijven op deze locatie, waarvan de bestemming op dit moment gemengd is. 

In januari 2023 is gestart met de sloop van de bestaande bebouwing en zal in Q1 ook gestart worden met het bouwrijp maken van de locatie. Naar verwachting worden in 2024 de eerste woningen opgeleverd.

Meer informatie

Kijk ook op de voorloopwebsite wonen als een boss van Mahler Vastgoed Ontwikkeling. Op deze site kunt u uw belangstelling aangeven voor een woning. Ook staan daar contactgegevens van Mahler Vastgoed Ontwikkeling. Deze site wordt nog omgebouwd tot een volwaardige projectenwebsite.

Planning

Vaststellen gebiedspaspoort Intentieovereenkomst Anterieure overeenkomst Gebiedspaspoort 1.1 (inclusief achterterrein)

Downloads

Meer weten over dit project?

Nieuws