Capelle bouwt aan de stad

Herontwikkeling 's-Gravenweteringpark naar woonbuurt IJsselpark

Gevarieerd wonen in het slagenlandschap

Capelle bouwt aan de stad
Woningbouw

Op en rondom de plek van het voormalig IJsselcollege aan de Kanaalweg, in het groene en historische slagenlandschap, ontstaat een kleinschalige dorpse woonbuurt. De geselecteerde ontwikkelaar BEMOG Projektontwikkeling bouwt een gevarieerde buurt van 59 woningen: vrijstaande woningen, twee onder één kappers, rijwoningen en appartementen.

Wonen in IJsselpark

BEMOG projektontwikkeling ontwikkelt een nieuw groen woonplan met een grote variatie aan woningen. De bouw wordt uitgevoerd door Bouwgroep Valkenburg Radix & Veerman in samenwerking met de architecten van Studio Komma. Grondwerker is Van Delft Infra.

In de waterrijke buurt worden de oorspronkelijke sloten zoveel mogelijk teruggebracht. Het regenwater wordt opgevangen en teruggebracht in de natuur. Daarnaast worden materialen van het voormalige schoolgebouw hergebruikt in de nieuwbouw of de openbare ruimte. Met een nieuw te realiseren toegangsweg vanaf de Kanaalweg wordt de woonbuurt bereikbaar. Het bestaande fietspad naast de golfbaan blijft vrij liggen in het groen.

Alle woningen in het IJsselpark zijn verkocht. De hele buurt inclusief de buitenruimte is naar verwachting in juni 2024 klaar. 

Voortgang

Oplevering laatste woningen

Half april zijn de laatste woningen van nieuwbouwproject IJsselpark opgeleverd. Bijna twee jaar geleden, in juni 2022, startte Bemog Ontwikkeling met de bouw van de 59 nieuwe woningen. De woningen zijn gefaseerd opgeleverd. Op een later moment dit jaar is er een feestelijk moment voor de nieuwe bewoners als ook de buitenruimte is ingericht. 

Aanleg middeneiland op Kanaalweg - zomer 2023

De bouw van het IJsselpark is in volle gang. Veel woningen zijn waarschijnlijk dit jaar klaar. Het is belangrijk dat verkeer veilig van en naar het IJsselpark kan komen. Daarom is een middeneiland aangelegd op de Kanaalweg ter hoogte van het IJsselpark. 

Een middeneiland zorgt ervoor dat voetgangers en fietsers veiliger kunnen oversteken. Er is in het midden van de weg ruimte om te wachten. Ook is in het midden opstelruimte voor auto’s. Zo wordt de doorstroming op de Kanaalweg zo min mogelijk verstoord.

Uitvoering bouwwerkzaamheden - 2022-2024
In 2021 is de omgevingsvergunning voor het IJsselpark verleend. Dat betekent dat BEMOG Projektontwikkeling begin 2022 is begonnen met de bouwwerkzaamheden van het IJsselpark. 

Voorbelasting grond en vervanging bomen - eind 2019-2020
Eind 2019 is een flinke laag grond aangebracht op de bouwlocatie, die 10 maanden moest rusten. Het voorbelasten van het gebied is nodig zodat de toekomstige woningen op stabiele ondergrond komen te staan en niet verzakken. 

Om de voorbelasting te kunnen aanbrengen, is een grote hoeveelheid bomen verwijderd. Veel bomen waren van slechte kwaliteit en stonden op of naast plekken waar de grond voorbelast moest worden. Die voorbelasting zouden de bomen niet overleven. Ter vervanging worden na de bouw van de woningen, nieuwe bomen geplant. 

Sloop voormalig IJsselcollege (Kanaalweg 52A) - 31 oktober 2019
31 oktober 2019 voerde toenmalig wethouder Dick van Sluis op locatie de eerste sloophandeling uit. Dit was het startsein voor de sloop van het voormalig IJsselcollege. Het moment van sloop was zodanig gekozen dat de broedende vogels en beschermde vleermuizen die in en om het gebouw aanwezig waren, niet verstoord werden. Voor het slopen van de originele verblijfplaats van de vleermuizen heeft de Omgevingsdienst Haaglanden een ontheffing van de Natuurbeschermingswet verleend. In de omgeving zijn nestkasten geplaatst als alternatieve verblijfplaats voor de vleermuizen.

Bestemmingsplan 's-Gravenweteringpark vastgesteld - 30 september 2019
30 september 2019 is het bestemmingsplan ’s-Gravenweteringpark door de gemeenteraad vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt de realisatie van deze nieuwe woonbuurt mogelijk op de locatie van het voormalige IJsselcollege aan de Kanaalweg.

Contract BEMOG Projektontwikkeling - 5 juni 2019
Op 5 juni 2019 hebben de gemeente Capelle aan den IJssel en BEMOG Projektontwikkeling handtekeningen gezet onder het contract voor de herontwikkeling van ’s-Gravenweteringpark.

Sloop panden Kanaalweg 44, 46,48 en 50 - voorjaar 2019
In het voorjaar van 2019 zijn de panden aan Kanaalweg 44, 46, 48 en 50 gesloopt. Een deel van het terrein is ingericht als tijdelijk openbaar parkeerterrein. Deze parkeerplaatsen kunnen gebruikt worden totdat de bouw van de woningen begint. De grond op het andere deel van het terrein is gesaneerd, zodat deze geschikt is voor nieuwbouw. 

Gebiedspaspoort - 13 november 2017
Op 13 november 2017 is het gebiedspaspoort ’s-Gravenweteringpark door de gemeenteraad vastgesteld. In het gebiedspaspoort staan de ambities en spelregels voor de herontwikkeling van locatie ’s-Gravenweteringpark beschreven. U kunt het gebiedspaspoort onderaan deze pagina downloaden.

Vleermuiskasten in het IJsselpark

De bouw van het nieuwbouwproject IJsselpark is in volle gang. De oplettende voorbijganger heeft in sommige woningen kieren kunnen ontdekken. Deze kieren zitten er niet zomaar. Achter de kieren zitten namelijk speciale vleermuiskasten die zijn ingebouwd in de gevel van de woningen.

In en rond het IJsselpark zijn twee beschermde vleermuissoorten aanwezig: de gewone dwergvleermuis en de ruige dwergvleermuis. Vleermuizen kunnen zelf geen nest maken. Ze zijn afhankelijk van bestaande kieren en gaten om in weg te kruipen. Nieuwe woningen hebben geen kieren en gaten, waardoor het voor vleermuizen met meer nieuwbouw steeds lastiger wordt om een plekje te vinden. Vleermuizen zijn zeer gevoelig en iedere soort heeft zijn eigen behoeften. Temperatuur, hoogte, belichting, bezonning en bomen spelen een belangrijke rol in de overleving van vleermuizen. Daarom kunnen vleermuiskasten niet zomaar ergens worden opgehangen.

De kasten die in het IJsselpark zijn geplaatst, houden rekening met al deze aspecten en zijn daarmee ook geschikt voor overwintering. In de woningen waar een vleermuiskast is ingebouwd, is daarom een kleine opening te zien.

Stadsatlas

Het ontwerp van IJsselpark is in 3D te bekijken in onze Stadsatlas.

Planning

Gebiedspaspoort vastgesteld door de gemeenteraad Aanbesteding marktpartij voor herontwikkeling Sloop panden Kanaalweg 44 t/m 50 Uitwerking bouwplan en voorbereiding Sloop voormalig IJsselcollege (Kanaalweg 52A) Voorbelasting plangebied Uitvoering bouwwerkzaamheden Aanleg middeneiland Kanaalweg

Downloads

Meer weten over dit project?

Nieuws