Capelle aan den IJssel

Maatregelen Algeracorridor

Minder files en verbeteren leefbaarheid omwonenden

Op de wegen in het zuidoosten van de Rotterdamse regio is het erg druk. Zo staan er al jarenlang files op de route tussen het Kralingseplein en Krimpenerwaard. Deze route staat ook wel bekend als de Algeracorridor. Door de verkeersdrukte staat de leefbaarheid van omwonenden onder druk. Ook is de bereikbaarheid van de regio niet goed.

De files hebben verschillende oorzaken. Zo moet de Algerabrug regelmatig open voor schepen. Daarnaast zorgen de verkeerslichten voor flinke files. Niet alleen vanuit Krimpen maar ook vanuit Capelse wijken als Middelwatering en Oostgaarde. Door de verkeersdrukte is er geluidsoverlast voor omwonenden. Ook hebben zij last van sluipverkeer, dat de drukke 'Algeracorridor’ wil ontwijken.

De gemeenten Capelle aan den IJssel, Krimpenerwaard, Krimpen aan den IJssel en Rotterdam, het Rijk, provincie Zuid-Holland en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag gaan de verkeersdrukte samen aanpakken. Er zijn maatregelen die snel worden uitgevoerd, de korte termijn aanpak (KTA). Ook zijn er aanpassingen die pas over een aantal jaren uitgevoerd worden, die noemen we lange termijn maatregelen.

Waar zijn we nu mee bezig?

In de zomer van 2023 zijn we gestart met een nieuwe stap in de aanpak van de Algeracorridor. Op dit moment bekijken we een aantal onderwerpen die verder onderzocht moeten worden. Enkele voorbeelden zijn:

• Gaan we uit van 50 of 70 kilometer per uur op de Abram van Rijckevorselweg?

• Komt er wél of géén extra rijstrook bij op de Algeraweg aan de kant van de Rondelen?

• Gaan we de aansluiting Algeraweg-Nijverheidstraat-Ketensedijk wél of niet helemaal loskoppelen?

Na deze onderzoeken kunnen we verder met het uitwerken van de maatregelen. Er wordt dan ook meer bekend over wanneer we welke aanpassingen doen, onderzoeken die verder nog nodig zijn en de momenten waarop beslissingen worden genomen over het project.

Langzaam verkeersverbinding Capelle-Krimpen centrum

Naast de eerder genoemde onderwerpen kijken we ook nog naar de haalbaarheid van een nieuwe verbinding voor langzaam verkeer tussen Capelle centrum en Krimpen centrum. In het tweede kwartaal van 2024 is hier meer duidelijkheid over.

Informatiebijeenkomsten januari 2024

In januari 2024 zijn er twee informatiebijeenkomsten geweest over de Algeracorridor. Tijdens deze bijeenkomsten is onder andere verteld over de stand van zaken en de planning op dat moment. Aanwezigen konden vragen stellen en er was een presentatie. De presentatie kunt u op deze pagina downloaden. Een verslag van de bijeenkomsten kunt u ook onderaan deze pagina downloaden. Hierin staan ook de gestelde vragen en de reactie hierop van de gemeente. 

Andere maatregelen regio Rotterdam

Binnen het project MIRT Oeververbindingen Regio Rotterdam zijn ook maatregelen gekozen voor de verbetering van de doorstroming op de A16. Er is gekozen voor een brug tussen De Esch en Feijenoord. Al deze maatregelen zorgen samen voor een betere bereikbaarheid van werk, scholen en andere voorzieningen in onze regio. Lees hierover meer op www.oeververbindingen.nl.

Maatregelen op korte termijn (KTA)

De aanpak van de Algeracorridor is een groot project. De maatregelen die we nemen, worden rond 2028-2030 uitgevoerd. Er zijn alleen op dit moment al problemen door de drukte op de Algeracorridor. Daarom zijn er afgelopen jaren al maatregelen genomen. Tot en met 2025 doen we nog meer aanpassingen. Hiermee verminderen wij de vertraging en verbeteren wij de leefbaarheid. Deze maatregelen zijn onderdeel van de Korte Termijn Aanpak (KTA):

• Fietscorridor Algerabrug – Capelsebrug: Het verbeteren van de fietsroute Algerabrug – Capelsebrug via de Sibeliusweg. De definitieve plannen zijn in 2023 vastgesteld. In 2024 staan de werkzaamheden gepland. De uitbreiding van de fietsenstalling ter hoogte van Capelsebrug is al klaar. Extra informatie over de Fietscorridor is hier beschikbaar.

• Herindeling Capelseplein: Met de asfalteringswerkzaamheden op de Algeraweg in september 2022 zijn de opstelvakken voor het Capelseplein aangepast. Met aangepast belijning hebben wij er voor gezorgd dat er meer opstelruimte is voor verkeer vanuit Krimpen richting Rotterdam. Dit zorgt voor een betere doorstroming. De fietsbrug over de Schönberglaan nemen wij mee in de lange termijn maatregelen (uitvoering rond 2030). Door deze aanpassing hoeven fietsers niet meer de Schönberglaan te kruisen en kunnen zij veiliger en directer van en naar het Capelseplein fietsen.

• Zuidelijke fietsroute Algerabrug – Rotterdam (via de dijk): Het gaat hier om een verbetering van de huidige fietsroute vanaf de Algerabrug langs de IJsseldijk richting Rotterdam. De kruispunten die fietsers onderweg tegenkomen worden veiliger gemaakt. Daarnaast is er een voetpad langs het fietspad opgenomen in de plannen. Hierdoor nemen verschillen in snelheid op het fietspad af en kunt u er prettiger wandelen. Het definitieve plan willen wij in het 1e kwartaal van 2024 vast laten stellen door het college van burgemeester en wethouders. We willen in 2025 starten met de werkzaamheden. Meer informatie staat op de website van de gemeente Zuid-Holland.

• Tijdens de werkzaamheden aan de Grote Kruising in Krimpen aan den IJssel zijn er ook acties geweest om het reisgedrag van mensen te veranderen. Zo kon je beloningen krijgen wanneer je met het openbaar vervoer of buiten de spits reisde. Ook konden mensen elektrische fietsen uitproberen.

• De gemeente Capelle is in februari 2022 gestart met een korte termijn aanpak om geluidsoverlast van de Algeraweg te verminderen. Dit doet Capelle samen met vertegenwoordigers van de drie wijkoverleg platforms (’s-Gravenland, Capelle-West en Middelwatering), de Capelse Aanjagers en een externe deskundige. Met informatieborden, markeringen op het wegdek en verkeersborden met smiley’s worden automobilisten gestimuleerd hun snelheid aan te passen. Vanaf 2024 komen daar permanente snelheidsdisplays op de Algeraweg bij. Daarnaast zet de RET sinds de zomer van 2022 stillere elektrische bussen in op buslijnen over de Algeraweg. 

Het begin van de aanpak Algeracorridor

  • De aanpak van de Algeracorridor is begonnen als onderdeel van een groot project om regio Rotterdam bereikbaar en leefbaar te houden. Dit project had de naam MIRT- Verkenning Oeverbindingen regio Rotterdam. Meer informatie over de MIRT-verkenning staat op de website www.oeververbindingen.nl

Eind 2022 hebben de opdrachtgevers van de MIRT-verkenning de keuze gemaakt voor een pakket maatregelen voor de Algeracorridor: Voorkeursalternatief 1b-accent. In dit pakket maatregelen gaan we uit van het zoveel mogelijk benutten van het bestaande asfalt op de Algerabrug. De wisselstrook gaat beter benut worden. 

Daarnaast willen we de aansluiting Algeraweg-Ketensedijk-Nijverheidstraat helemaal loskoppelen. Het verkeer kan dan ter hoogte van de Ketensedijk/Nijverheidstraat niet meer de Algeraweg oprijden en kan ook niet meer afslaan. Dit is goed voor de leefbaarheid in de wijken. 

Een ander onderdeel is dat het Capelseplein ongelijkvloers wordt. Verkeer richting Rotterdam rijdt dan ter hoogte van Capelseplein door een tunnel. Ook de huidige gelijkvloerse fietsoversteek bij het Capelseplein gaan we aanpassen. Dit wordt een fietstunneltje onder de Abram van Rijckevorselweg door. Door deze aanpassingen kunnen we de stoplichter beter afstellen. Het verkeer kan dan beter doorrijden. 

Tot slot verdwijnt de oversteek voor voetgangers en fietsers ter hoogte van de IJsselmondselaan. We gaan op zoek naar een vervangende maatregel.

uw tips en suggesties

Downloads

Meer weten over dit project?
  • Sjors Honders

Nieuws